Çeviri | Salgın durumu üzerine

Bu ülkenin politik koşullarından gerçek bir değişim isteyen bizler içinse, bu salgın aralığından ve hatta kesinlikle gerekli izolasyondan politikanın yeni şekilleri, yeni politik alanlarla ilgili projeler ve komünizmin parlak icadı ve ilginç ama yenilmiş devletçi deneyiminden sonra, ulus-ötesi üçüncü aşaması üzerine çalışmak için yararlanmalıyız.

Ne oldu bizim şehir hastaneleri?

AKP'nin "Sağlıkta yaptığı devrimden" yalnızca özel hastanelerin ve ihaleleri verdikleri yandaşlarının yararlandığı sistem, bu salgınla birlikte kendi yüzlerine de tokat gibi çarptı. Şehir Hastaneleri bugüne kadar hizmet için değil rant için kullanıldı. İhalelerle inşaat şirketlerinin kasaları doldu. Ev taşır gibi mevcut hastaneleri kapattılar, Şehir Hastaneleri için ayrılan araziye ise AVM yapılmasına kadar hak tanıdılar.

Çeviri | COVID-19 günlerinde anti-kapitalist siyaset

Bulaşıcı hastalıkların sınıf veya sosyal bariyer ve sınırları tanımadığıyla ilgili süregelen bir mit var. Birçok böyle söylem gibi, bunun bir parçası doğru. 19. Yüzyılın kolera epidemilerinde sınıf bariyerlerinin aşılması, bugüne kadar süren kamusal temizlik ve sağlık akımının doğuşunu getirecek kadar dramatikti. Bu akımın sadece üst sınıfları mı yoksa herkesi mi korumak için tasarlandığı çok açık değil.

Koronasız ve şiddetsiz günler için

Bütün bunlar karşısında çare; bir yandan toplumsal cinsiyet eşitliği, öte yandan tıpkı koronavirüs için olduğu gibi acil önlemler tanımlanmasıdır. Ekonomi için, yargı için açıklanan paketler, kadınların bu olağanüstü şartlarda evlerinin içinde şiddetten nasıl korunacağına ve emeklerinin nasıl eşitleneceğine dair de açıklanmalı, ilk iş “annelere” izin vermek yerine kadınlara kararları sorulmalı, “babalar” da izne teşvik edilmelidir. Henüz bir defa bile yapılmayan şiddet destek hatlarının duyuruları bir an önce virüsle ilgili önlemler kadar yaygın ve etkili yapılmalı, kadınlara şiddet karşısında asla yalnız olmadıkları gösterilmelidir.

Koronayı fırsata çevirenler

Halihazırdaki kapitalist üretim ilişkileri, salgına karşı önlemlerin kamusal olmasının önündeki en büyük engeldir. İşten atmaları yasaklamak, üretimi durdurmak gibi önlemler kapitalizmin sürekli patronların karına dayalı işleyiş mekanizmasını bozacak öneriler. İşte gerçek bu: Can kayıplarının önüne geçebilecek hayati adımlar, servet sahiplerinin karı düşmesin diye atılmıyor.

Salgından kaçamayanlar

İyi kapitalizme kafa yoranlar iyiden iyiye tıkandılar, sermayenin eskisi gibi yamalarla yoluna devam edemeyeceğini itiraf ediyorlar. Salgın ortamı, sömürü çarklarının istediği gibi dönmesine, içerisinde bulunduğu yapısal krizi onarmasına şimdilik aralık bırakmıyor.

Feminizm bir eleştiridir

Tek ve aynı görüşte değiliz. Dikkat edecek olursanız, kadınların kurtuluşu ve feminizm mücadelesi tarihi, birçok tartışmayı içinde barındırıyor. Feminizm böyle bir sorgulama ve eleştirellik ile ortaya çıkmadı mı?