Konya’da bir fabrikada çalışan bir işçi ücreti ödenmeyerek fazla çalıştırıldığını belirterek iş sözleşmesini tek taraflı feshetti ancak kıdem tazminatı ödenmedi. Bunun üzerine mahkemeye başvuran işçi için, fazla çalışmaların ücretinin ödendiği için işçinin bu durumdan kaçınamayacağına hükmedilirken, iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanmadığı belirtildi.

Ardından temyize giren karar, Yargıtay 7’nci Hukuk Dairesi tarafından ücreti verilse de işçi istemiyorsa fazla çalıştırılamayacağı gerekçesiyle bozuldu.

"Kıdem taminatının reddi hatalıdır"

 

Gerekçeli kararda şu ifadeler kullanıldı: 

“Davacının, iş sözleşmesini haklı nedenle kendisinin feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatıyla yıllık izin alacağının tahsilini istiyor. Davalı, davacının iş sözleşmesini haksız ve sebepsiz olarak feshettiğini savunuyor. Yasada fazla çalışma süresinin yılda 270 saatten fazla olamayacağı, İş Kanunu’na ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının gerektiği, bu onayın her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınması gerektiği bildirilmiştir. Somut olayda davacının her yıl için fazla çalışma yapmaya muvafakat ettiğine ilişkin verdiği bir belge bulunmamaktadır. Davacının fazla çalışmaya kaldığı ve ücretini de aldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır.”

(Fotoğraf: Abcssm)