Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), ‘İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporu’ yayımladı. TMMOB Genel Merkezi’nde dün açıklanan rapora göre, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana özelleştirme ve taşeron uygulamalarıyla birlikte işçi ölümleri 6 kat arttı, 20 bine yakın işçi yaşamını yitirdi.

TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Besleme, 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yasası’nın iş cinayetlerinin önüne geçemediğini, yapılan değişikliklerle de amacından saptığını ifade etti. Besleme, İSG Yasası’ndan sonra Soma, Ermenek, Torunlar, Şirvan gibi katliamların yaşandığını, iş kazaları sonucu iş göremezlik oranlarının da büyük artış gösterdiğini söyledi.

Yasa yayımlandığından beri uzman, hekim ve sağlık personelinin işyerlerine vereceği hizmetin süresinin giderek azaltıldığına dikkat çeken Besleme, “Uzman, hekim ve diğer sağlık personelinin ayda 8-12-16 dakika görev yaptığı işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalmasını beklemek mümkün değil” dedi.
 
Besleme şunları kaydetti: “Bugüne kadar yaşanan iş cinayetlerinin yüzde 99'u önlenebilirdi. TMMOB bu raporla bir kez daha iktidarın ‘Yeni Türkiye’sine’, emekçilerin alınterinin değeri azaltılırken ölümlerin artmasına, İSG yasalarının işçiden değil işverenden yana olmasına, güvencesiz ve esnek çalışmaya HAYIR demektedir.”
 
Günde 6 bin ölüm
 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu Başkanı Bedri Tekin ise raporu paylaştı. Raporda yer alan tespitlerden bazıları şöyle:
 
» Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre, dünyada her 15 saniyede bir işçi, günde yaklaşık 5 bin 760 işçi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.
 
En çok ölüm inşaatta
 
» Türkiye işçi ölümlerinde Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor. SGK istatistiklerine göre, 2012 yılında 744 işçi hayatını kaybederken, yasanın sonraki zamanlarda değişiklere uğramasıyla bu sayı 2013’te 1360, 2014’te 1626, 2015’te 1252’ye çıktı. Türkiye’de en çok işçi ölümü inşaat sektöründe yaşanıyor.
 
» 2003’te çıkarılan 4857 sayılı İş Kanunu ile esnek çalışma yasal zemine oturtularak işçilerin iş güvencesi kaldırıldı, taşeronun yaygınlaştırılmasının önü açıldı. Taşeron işçi sayısı 2002-2007 arasında yaklaşık 3 kat, 2007-2011 döneminde ise yüzde 50 oranında artış gösterdi.
 
» İşçiler Hollanda’da haftada 30, Almanya’da 35 saat çalışırken, Türkiye’de bu süre iş güvencesinin kalkması ve esnek çalışma saatleri ile birlikte haftada ortalama 48 saate ulaştı.
 
» OECD verilerine göre, Türkiye’de sendikasızlaştırma en fazla AKP döneminde yaşandı. Sendikalaşma oranı son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi.