Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR)  hazırladığı İstihdam ve İşsizlik Raporu’nu yayınladı.

Gerçek işsizlik oranı yüzde 21

Bir yılda 70 bin yeni işsiz vatandaşın olduğunu açıklayan DİSK-AR, resmi işsiz sayısının da 3 milyon 82 bine yükseldiğini belirtti. Buna göre işsizlik oranlarının tekrar 2008 krizi düzeyinde olduğunu belirterek gerçek işsizlik sayısının oranının yüzde 21 olduğunu açıkladı. Tarım dışı işsizlik ise yüzde 15’e yükseldi.

Her 4 gençten biri işsiz

Genç işsizlik ise artmaya devam ediyor. Tarım dışı genç işsizlik yüzde 26,6 ulaştı. Yani her 4 gençten biri işsiz durumda. Aralık 2016 döneminde genç (15-24 yaş arası) işsizliği bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,8  puan artarak yüzde 24’e  yükseldi. Tarım dışı genç işsizliği ise yüzde 26,6 seviyesine yükseldi.

Yüksek öğrenimli işsiz sayısı ise 271 bin kişi artarak 958 bine yükselerek kadın ve genç işsizliğindeki yükselişin alarm verici boyutlarda olduğuna dikkat çekti.

Genç kadın işsizliğinin oranı 28,8

Kadınların işsizlik durumunda ise yükseliş devam ediyor. Bir önceki yılın Aralık ayına göre 8,1 puan artarak kadın işsizlik oranı yüzde 15,7 oldu. Genç kadın işsizliğinin oranı ise 28,8 düzeyinde.

2014-2016 yılları türlerine göre işsizlik artışını yüzdelik olarak gösteren tablo:

 

Resmi işsizlik oranları 2008 krizi dönemi düzeyinde

TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) işsizlik oranı bir önceki yılın Aralık ayına göre 1.9 puan artarak yüzde 12,7’ye yükseldi. Böylece resmi işsizlik oranları tekrar kriz dönemi (2008 Aralık) düzeyine ulaştı. İşsizlik göstergelerinde ki yükseliş, Türkiye ekonomisinin tekrar kriz günlerine dönüşü anlamına geliyor.

DİSK-AR, dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki yılın Aralık ayına göre 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 bine yükseldiğini, işsiz sayısının son 10 yılın en yüksek düzeyinde olduğunu belirtti.

AKP’nin işsizlikle mücadelede başarısız olduğunu belirten DİSK-AR, işsizlik oranlarının kriz döneminden bu yana seyrine bakıldığında hem sayısal hem de oransal olarak istikrarlı bir yükselişin görüldüğüne dikkat çekti.

2008 krizinden 2016’ya kadar işsizlik oranlarını gösteren tablo şu şekilde:

 

İşsizlikte ki artış Ocak 2017’de de sürebilir

İşsizlik sigortası başvurularında yaşanan artış işsizlik oranlarının Ocak 2017’de de artabileceğinin işaretlerini veriyor. İşsizlik ödeneği başvurularında son yıllarda hızlı bir artış yaşanıyor. İşsizlik ödeneği başvurusu Şubat 2017’de ise 109 bin olarak gerçekleşti. Bu veriler işsizlikte Ocak 2017’de de artış yaşanabileceğini gösteriyor.

Yıllara göre işsizlik ödeneğine aylık ortalama başvuru sayısını gösteren tablo şu şekilde:

 

AKP işsizlikle mücadelede başarısız

Raporundan değerlendirmeler kısmında DİSK-AR, AKP’nin işsizlikle mücadelede başarısız olduğunu “TÜİK’in Aralık 2016 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları işsizlikte artış eğilimin devam ettiğini gösteriyor. İşsizlik son beş yılın en yüksek sayısına yükselirken bütün işsizlik türlerinde tırmanış yaşanıyor. Genişletilmiş işsiz sayısı 6,9 milyon gibi oldukça yüksek bir sayıya ulaşmış durumda. İşsizlikteki artış en çok kadınları ve gençleri etkiliyor. AKP’nin işsizlikle mücadelede başarısız olduğu net biçimde görülüyor.” şeklinde ifade etti.

Raporda işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için öneriler yer alıyor.

Önerilerin bir kısmı şu şekilde:

“Haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

Herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.