Yapılan açıklamada Dev Turizm-İş’in 2015 Ocak istatistiklerinde 355 olan üye sayısının kısa sürede 1633’e kadar çıkarıldığı, buna karşın sendika genel merkezindeki ‘çoğunluğun’ kendi çıkarlarını işçi sınıfının çıkarlarının önünde tutarak DİSK değerlerini, ilkelerini ve anlayışını ayaklar altına alıp çiğnediği ifade edildi.

Sendikanın ilerlemesi için ‘yapıcı’ eleştiriler yapan ve sendikayı büyüten kadroların, tasfiye edilmeye başlandığı ifade edilen açıklamada, "Tek adamcı, bürokratik, tasfiyeci zihniyetin son muhatap aldığı hedef ise şube yönetimimiz olmuştur. Kongrenin yapılmasının hukuken zorunlu olmasını gördüklerinde tavırları şube yönetim kurulunu feshetmek olmuştur. Genel merkezin iddiası, “Şube yönetim kurulunu feshetmedik, kendi düştü olmuştur.” Ancak bu durum açık bir yalandır. Bunun yalan olduğunu bizzat ‘yeni’ örgütlenme daire başkanı bizzat söylemiştir. Bu karar meşru değildir" denildi.

Tüzük ihlal ediliyor

Dev Turizm-İş sendikasının, turizm işçilerinin birliği ve mücadele örgütü olacaksa bu zihniyetten kurtulmak zorunda olduğuna işaret edilen açıklamada şu sözlerle noktalandı: DİSK yönetimi sendika içişlerine karışmayız gibi bir bahaneye sığınmamalıdır. Sendikamızda yaşananlar açık bir şekilde DİSK tüzüğünün ihlalidir. İstanbul Şube Yönetimi ve bu sendikanın gerçek sahibi olan işçiler olarak talebimiz gayet nettir: Sendika içi demokrasiyi ortadan kaldıran ve DİSK’in değerlerini, ilkelerini hiçe sayan Mustafa Yahyaoğlu; DİSK hukuğu doğrultusunda tüzüğün 16. maddesine dayanarak DİSK disiplin kuruluna sevk edilmelidir. Ayrıca DİSK Yönetim Kurulu’nun inisiyatifiyle, sendikadaki antidemokratik süreç bir dakika dahi beklemeden en acil bir şekilde geriye doğru alınacak kararlarla durdurulmalı ve demokratik bir genel kurul gerçekleştirilmelidir. Gerisini turizm işçileri halledecektir!