Önerge üzerine söz alan İstanbul Milletvekili Erdal Ataş, AKP hükümeti döneminde taşeron işçi sayısının 400 binden 2 milyona yükseldiğinin altını çizdi, “Bu emek sömürüsünü yüzde 500 artırmış, yine aynı şekilde yoksullaşmayı da yüzde 500 oranında artırmıştır” ifadelerini kullandı.

Artan işsizlik ile işçi ölümlerine dikkat çeken Ataş, son 15 yılda 20 bin işçinin yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Zonguldak maden işçilerinin eylemini hatırlatan Ataş, şunları söyledi:
 
Zonguldak maden işçileri de iş güvencelerine, gelirlerine ve çalışma koşullarına yönelik saldırıya karşı sessiz kalamazlardı. 6 Kasım’da 3 bin işçiyle greve gittiler. 8 Kasım’da işçiler artık ‘Hükümet bu noktada bir söz verdi, biz de rahat rahat işimize dönebiliriz’ diyerek iş yerine gittiklerinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun Genel Müdürlüğü imzasıyla, bir duyuruyla karşı karşıya kaldılar. Bu duyuruda şöyle yazıyordu: ‘Grevi örgütleyenlere 6.760 TL, greve katılanlara ise 944 TL ceza kesilecektir.’ İLO sözleşmelerine göre, işçilerin kendi haklarına yönelik, örgütlenmelerine yönelik sürdürdükleri bu mücadelenin bu biçimde durdurulması asla kabul edilir değildir.
 
Grevin bir hak olduğunun altını çizen Ataş, “Madencilerin hayatlarını tehdit eden, çalışma koşullarını zorlaştıran bu maddeye itiraz etmeleri, greve gitmeleri gayet anlaşılırdır. Ama, maalesef, bütün bu hak alma mücadeleleri Hükûmetin verdiği söze karşın bir tehditle karşı karşıyadır, buradaki işçiler de ağır baskı altındadır. Maden alanında uygulanan bu redevans, özelleştirme, taşeron ve güvencesiz çalıştırmalara yönelik getirilen bütün politikaların tümünün durdurulmasını istiyoruz” dedi.

(Fotoğraf: DHA)