Zonguldak'taki maden işçilerinin 21 saatlik “maden ocağından çıkmama” eylemi Meclis’te ses getirdi. Torba yasa tasarısında önergeyle yapılan değişiklik ile, " Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’nun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez.” denildi.

Hürriyet'in haberine göre, önergenin gerekçesinde de, “Önerge ile halihazırda TTK tarafından doğrudan işletilen maden alanları kendi uhdesinde kalarak ayrıca ruhsatlandırılıp üretim faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesi amaçlanmaktadır. Böylece mevcut üretim yapısının korunması ve istihdamın devamı sağlanmış olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan bu değişikliğin Zonguldak ve Bartın'daki TTK madenlerini kapsadığı bilgisi verilirken, muhalefet ise kamuya ait diğer madenlerin de kapsama alınmasını istedi. Ancak, muhalefetin bu yöndeki değişiklik önergeleri AKP'lilerin oylarıyla reddedildi.

(Fotoğraf: DHA)