İşçilerin grev yasaklarıyla haklarının gasp edildiği, bürokratik sendika yapılarında işçilerin engellendiği bir ortamda Birleşik Emek Koordinasyonu Girişimi, "işçi demokrasisinin yeşereceği, işçi sınıfının kendi kolları ve aklı ile var edeceği merkezlerin işçi meclislerinin ülkenin her yerinde kurulması için" diyerek bir adım atıyor.

İşçiler sosyal medya üzerinden #Sözİşçilerin diyerek 17 Aralık Pazar günü yapılacak foruma çağrı yapıyor.