Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bugün Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek Türkiye işçi sınıfının çalışma ve yaşama koşullarıyla algı ve tutumlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen 'Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği' başlıklı saha araştırmasının özet sonuçlarını açıkladı. 

DİSK Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından DİSK'in 50. yılını kutlama çalışmaları için yapılan araştırmanın 15 yaş üzeri bütün işçileri kapsadığı kaydedildi. 

'DİSK Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeğini Açıklıyor' başlıklı toplantının açılış konuşması DİSK Genel Başkanı Kani Beko tarafından gerçekleştirildi. Çalışmanın alanında bir ilki oluşturduğunu belirten Beko araştırmanın iş kolu ve bölgesel ayrım gözetmeden tüm işçileri kapsadığını ve Türkiye işçi sınıfının gerçeğinin genel bir tablosunu sunduğunu kaydetti. Beko'nun konuşmasının devamı ise şöyle:

"Araştırma, Türkiye'deki işçi sınıfının çalışma ve yaşama koşulları yanı sıra işçilerin sendikalara ilişkin tutumlarını tespit etmek açısından büyük önem taşıyor. (...) DİSK tarafından yaptırılan bu kapsamlı araştırmanın Türkiye işçi sınıfı gerçeğini anlama konusunda hem bilim dünyasına hem de sendikalara önemli veriler sunacağını ve emek politikalarının oluşturulmasında önemli katkılar yapacağını düşünüyoruz." 

Öte yandan Beko, araştırma sonuçları üzerine bir çalıştay düzenleneceğini ve sonrasında araştırmanın ayrıntılı sonuçlarının bir kitap olarak basılacağını ifade etti. 

Beko'nun konuşmasının ardından araştırma sonuçlarını Doç. Dr. Aziz Çelik açıkladı.Çelik tarafından açıklanan araştırma sonuçlarına göre Türkiye İşçi Sınıfının Manzarası şöyle: 

1-  Ücretler düşük,
2-  Sigortasızlık kaygı verici,
3-  Geçim sıkıntısı büyük, 
4-  Çalışma süreleri uzun, 
5-  Sendikalaşma düşük, 
6-  Sendikalı işçilerin çalışma ve yaşama koşulları sendikasızlara göre daha iyi,
7-  İşçilerin dörtte biri yıllık izin kullanmıyor,
8-  Çalışma hayatının en önemli sorunu düşük ücret ve işsizlik,
9-  Çalışma hayatından memnuniyet oranı düşük,
10- İşçilere yönelik ayrımcılık yaygın, kadın işçilere yönelik ayrımcılık yüksek,
11- İş yerleride sağlık ve güvenlik önlemleri yetersiz,
12- İşçilerin en yaygın sosyal faaliyeti TV.