Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait 14 tane orta ve küçük işletmeli şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için sürecin başlatılması üzerine Şeker İş Sendikası başlattığı imza kampanyasını sürdürüyor. Pancar tarımının; hayvancılık, ilaç, et, süt, nakliye, alkol, yem, maya ve kozmetik sektörleriyle iç içe geçmiş durumda olduğunu söyleyen Eskişehir Şeker İş Şube Başkanı Hamit Dokuzlar, şeker pancarı tarımının ekim nöbeti uygulaması nedeni ile kendinden sonra ekilecek ürünlerde yüzde 20 verim artışı sağlamakta olduğunu da belirtti.

Dokuzlar, Doğu bölgesindeki fabrikaların kar amaçlı değil sosyal amaçlı kurulduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti:

“Buraları kapatır veya satarsanız yerine ne koyacaksınız. Bu fabrikalara yazık etmeyelim. Et Balık’tan Tekel’e, Sümerbank’tan Seka’ya özelleştirmelerinden ders çıkarmalıyız. Kapanan şeker fabrikalarından ortaya çıkacak şeker açığı NBŞ yani Nişasta Bazlı şekerler diye tabir ettiğimiz şurup ile kapatılmayı çalışacak. Dünya Sağlık otoriteleri tarafından da Pankreas kanserine yol açtığı başka şeker hastalığı olmak üzere bir çok hastalığın ortaya çıkması sebep olmaktadır. Bunu üreten CARGİLL firması ABD’lidir. Kendi ülkesinde NBŞ tüketimi yok. Dünyada NBŞ oranları yüzde 1 ila yüzde 2 oranında iken ülkemizde yüzde 10’dur. Ama kontrol edilemeyen ve kullanılan remi olmayan sonuçlara göre yüzde 20 civarındadır. Ülkemiz pancardan şeker üreten Avrupa ülkeleri arasında Fransa ve Almaya'dan sonra üçüncü sıradadır. Yani Avrupa şeker pancarına sahip ve üreticisini korumak için NBŞ kotalarını düşük tutuyor ve halkına yedirmiyor. Bizler bu amaçla şeker işçisinin direnişi kendi hakkını ve hukukunu savunma mücadelesi değil vatan savunmasıdır. Gelecek nesillere sağlıklı şeker üretiminin devamını sağlamaktadır. Şeker Pancarı bu ülkenin tarihidir, kültürüdür, hafızasıdır, geleceğidir. Şeker pancarı stratejik tarım ürünüdür ve milli bir davadır. TÜRKŞEKER fabrikalarının özelleştirme sürecinden acilen çıkarılması; üretici, çalışan ve kamunun yer aldığı bir yapılanma modeli içerisinde teknolojik yönden güçlendirilmesi, insan kaynağı açısından takviye edilmesi, destek ve teşvikler konusunda sektöre dünyada olduğu gibi özel önem verilmesi gerekmektedir.”