Evrensel Gazetesi’nin haberine göre sendikalar 750 bin kamu emekçisinin 100 bininin 4 Nisan’da greve başlaması kararı alırken, işveren de, 10 Nisan’dan itibaren 440 bin kamu çalışanı hakkında lokavt kararı alarak sendikalara misilleme yaptı. Tarafsız aracıların devreye girmesinden sonra işveren ve sendikalar aldıkları grev ve lokavt kararlarının iki hafta ertelenmesi üzerinde uzlaştı. Böylelikle çalışanlar 22 Nisan’da greve gidecek, işverenler de lokavtı 28 Nisan’da uygulayacak.

Danimarka’da İsveç ve diğer İskandinav ülkelerinden farklı olarak kamu çalışanlarını örgütleyen 140 sendika ve federasyon ile işverenleri temsilen belediyeler, il genel meclisleri ve devletin diğer kurumları toplu iş sözleşmelerini bir arada iş kolu düzeyinde görüşüyor.

Anlaşmazlık tarafların ücret zammı ve çalışma koşullarında anlaşamaması üzerine ortaya çıktı. Kamu çalışanları özel sektöre verilen oranda üç yıl için yüzde 8.6 oranında ücret zammı talep ediyor. İşverenler ise yüzde 6.7 oranında ücret zammı vermeyi öneriyor.

Greve gidecek emekçiler arasında sosyal hizmet çalışanları, öğretmenler ve hemşirelerin yanı sıra papaz ve askerler de bulunuyor.

Emekçilerin diğer taleplerinden bazıları şöyle:

Hemşireler işverenin çalışma saatleri için 1 yılı kapsayan şema hazırlama dayatmasına karşı çıkıyor. Bölge hastanelerinde görev yapan hemşirelerin başka hastanelerde geçici olarak çalıştırılmaları önerisinin geri çekilmesini istiyor.

Akademisyenler yarım saatlik öğle yemeği tatilinin iş saati olarak kabul edilmesini talep ediyor.

(Fotoğraf: Bax Lindhardt)