İzmir Aliağa Belediyesine bağlı işyerlerinde yapılan açıklamalarda, KHK ile getirilen kadro uygulamasıyla kadroya değil belediye şirketlerine geçirildiklerini ifade eden işçiler, “Kadro hakkımızın gasbedilmesi yetmiyormuş gibi, toplusözleşme yapma hakkımız da elimizden alındı, 2020 yılına kadar yüzde 4 zamma mahkum edildik. Ağustostan beri doğal gaz ve elektriğe üçüncü kez zam yapıldı. Temel tüketim malları en az yüzde 30 oranında zamlandı. Bireysel Emeklilik Sigortası yeniden gündeme getirilerek, 3 yıl sistemde kalmak zorunlu hale getirildi. Kıdem tazminatının fona devredilmesi yeniden dayatılıyor. Patronlar, işçilerin maaşlarının işsizlik fonundan ödenmesini dillendiriyorlar” dedi.

ODTÜ’de ise Genel-İş üyesi işçiler krize karşı yürüdü. Gittikçe ağırlaşan hayat pahalılığı karşısında işçiler, "YHK Tarafından Verilen % 4’lük Zam Oranları Güncellensin! Özgür Toplu Sözleşme Hakkımızı İstiyoruz!" dedi.

Kazanımlara yine göz dikildi

İzmir'de işçilere seslenen Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, yaşamanın her geçen işçi ve emekçiler için zorlaştırdığını belirterek “Nitekim Cumhurbaşkanlığı Yönetiminin ilan edildiği 100 günlük eylem planında işçi sınıfının sorunlarına değinilmemiştir bile. Değinilmediği gibi işçi sınıfının kazanımlarına göz dikildiğini düşünmemize neden olacak düzenlemeler söz konusudur. Ekonomik krizin lafını etmenin neredeyse suç ilan edildiği bir ortamda biz kriz var diyerek haykırıyoruz. İşsizlik 6 milyonu aştı ve çok büyük bir toplumsal sorun haline geldi. Artık her evde işsiz var. Enflasyon son 15 yılın en yüksek seviyesinde. Temel tüketim maddelerinin fiyatı iki katına çıktı. Artık ücretler faturalara ve kiraya zor yetmekte” dedi.

Ücretler artırılsın

Hükümetin “taşerona kadro” adı altında yaptığı düzenlemeyi eleştirerek, gerçek kadro talebinden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Çalışkan, şöyle devam etti:

“Belediye Kanunu'ndaki norm kadro sınırlamaları kaldırılmalı; belediyeler belediye şirketlerine geçişi yapılan işçileri kadroya alabilmelidir. Kamuya geçişi yapılan işçiler için KHK ile getirilen sendikal hak kısıtlamaları kaldırılmalı; serbest toplusözleşme süreci işletilmeye başlanmalıdır. Bu süreçte işçilerin ücretine YHK kararı ile yapılan yüzde 4 artışa ek olarak ücretler en azından Hazine ve Maliye Bakanı tarafından ilan edilen 2018 enflasyon tahmini kadar yani yüzde 20.8 oranında artırılmalıdır. Asgari ücretin artırılması işçiler açısından yaşamsal bir gerekliliktir.”

İhraçlar için de adalet istedi

OHAL döneminde işten çıkarılan, ihraç edilen üyeleri için adalet de isteyen Çalışkan, “Hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış, bir mahkeme kararı olmayan 3000'e yakın üyemiz aileleriyle birlikte mağdur edilmiştir. Bir an önce hukuksuzluğa son verilmesini ve üyelerimizin işe iade edilmesini talep ediyoruz. Haklarımız için emeğimiz için demokrasinden de asla ödün vermeyeceğiz” dedi.

İşçilerin talepleri

■ Son üç ayda yaşanan yoksullaşma telafi edilsin, ücretler iyileştirilsin.

■ Elektriğe, doğal gaza ve temel tüketim mallarına yapılan zamlar geri alınsın, fiyatlar sabitlensin.

■ İşten atmalar yasaklansın, çalışma saatleri azaltılarak daha çok insanın istihdam edilmesi sağlansın.

■ Belediye şirketlerine geçirilen işçiler devlet kadrosuna alınsın, toplusözleşme yapma hakkı sağlanarak, ücretleri gününde ödensin.