Kadroya geçiş sürecinde işten çıkarılan Ege Üniversitesi işçileri açtıkları davalar sonucunda işbaşı yapmaya başladı. Bölge İdare Daireleri işçiler için tek tek işçiler lehine yürütmeyi durdurma kararı verirken geride kalan az sayı da işçinin yakın zamanda işbaşı yapması bekleniyor.

Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler için çıkarılan kanun hükmünde kararname ile birlikte ülke genelinde binlerce işçi Ege Üniversitesinde de 150'nin üzerinde işçi kadroya geçiş sürecinde güvenlik ve arşiv soruşturması kapsamında işten çıkarıldı. Üniversitenin farklı birimlerinde çalışan DİSK'e bağlı Genel-İş ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş ve Öz Büro İş üyesi işçilerin karara karşı açmış olduğu ise sonuçlanmaya başladı.

Şimdiye kadar bir çok işçi yerel mahkeme işçiler için yürütmeyi durdurma kararı verirken yürütmeyi durdurma kararına karşı yapılan itirazlar ise yine işçilerin lehine sonuçlanıyor. Son olarak Genel-İş üyesi 3 işçi için dava İzmir Bölge İdare Dava Daireleri yürütmeyi durdurma kararı verdi. İşten çıkarılan 54 Genel-İş üyesi işçinin şimdiye kadar 42'si mahkeme kararı ile işbaşı yaparken geriye kalan 12 işçi için de benzer kararların çıkması bekleniyor. Hak-İş üyesi işçilerle ilgili sayıya dair bilgi yokken benzer durumun onlar için de geçerli. Hak-İş üyesi işçilerin de açmış olduğu davalar lehlerine sonuçlanıyor.

“Anayasanın hizmete girme maddesine aykırı”

Bölge idare daireleri, idarenin verdiği kararların Anayasa'nın 70. maddesinde düzenlenen 'Hizmete Girme' ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde düzenlenen 'Devlet Memurluğuna Alınacak Kişilerde Aranan Genel Şartlar' maddelerine aykırı olduğunu aykırılık oluşturduğuna dair kanaat getirdi ve telefi güç zararlar doğurmaması için de yürütmeyi durdurma kararı verdi. İşçiler yaşadıkları maddi kayıpların karşılanıp karşılanmayacağı ise nihai kararın ardından kesinleşecek.