Kapitalizmin krizi derinleşiyor.

Ekonomik krizle boğuşan kapitalizm hem işçi sınıfını yoksullaştırıyor hem de işsizler ordusunu büyütüyor. Burjuvazi, kendi mezar kazıcılarını daha da kalabalıklaştırmaya devam ediyor.

Ancak işçi sınıfının ve işsizler ordusunun kalabalıklaşması tek başına kapitalizmin sonunu getirmez. Kapitalizmin sonu ancak örgütlü bir işçi sınıfıyla mümkündür.

Maalesef işçi sınıfı, örgütlenmenin önündeki engeller ya da yasaklanan grevler sebebiyle son süreçte yeterince deneyim biriktiremedi. Özellikle son yıllardaki meydana gelen işçi hareketleri ya ufak kazanımlarla sonuçlandı ya da sendikal bürokrasi altında sönümlendi.

İşçiler örgütlü gücünü ortaya koymadıkça kapitalizm yıkılmaz. Ancak işçi sınıfı, ortak çıkar ve ortak dava bilinciyle kuşandığı takdirde hiçbir güç karşısında duramaz.

Emekçi Hareket olarak işçi sınıfının karşısında duran örgütlenme sorununu hedef alarak, güncel sorunları içerisinde harekete geçmiş ya da geçecek olan öncü işçilere kılavuz niteliğinde bir literatür biriktireceğiz. Haftalık değerlendirmelerimizle işçi sınıfının mücadelesinin nabzını tutacağız.

Mücadele pratiği içinde biriken irili ufaklı deneyimleri de grevlere, örgütlenmelere katılan işçilerden gelen mektuplarla hala harekete geçmemiş işçilerle buluşturacağız. Ekonomik krizler yaratan gidişata el koyacak gücü örgütleyeceğiz.

 

Her hafta EMEKÇİ HAREKET diyerek buluşmak üzere.