Patronların örgütlü oluşu ellerinde ki tek silah olan üretim kaynaklarına sahip olmalarından geliyor. İşçileri haftada 60 saate kadar çalıştırıp mola saatlerinde bile yan yana gelmemeleri için müdürlere ve şeflere talimat veriyorlar. Yan yana gelmesinler, birleşmesinler ve bu koşulları sorgulamasınlar diye örgütlü bir çaba sarf ediyorlar. Bu onların hükümdarlıklarını sürdürmelerine, işçi sınıfının da gerilemesine sebep veriyor. Yeni işe alınan bir işçinin özgeçmişine bakılıp sendikaya üyeliği olan işçiyi işe almıyorlar. Çünkü daha önce sendikalı olan işçinin bu koşullara karşı sessiz kalmayacağını biliyorlar. Temellerini sağlam tutuyorlar.

Anayasal olarak bir işçi sendikaya üye olabilir. Grev hakkına sahip olabilir. Fakat yasalar patronlara itiraz hakkı da tanıyor. Anayasal bir hakka nasıl itiraz edilebilir? Yasaların patronlardan yana olduğunun en büyük göstergesidir bu. Her gün fabrikalarda, iş yerlerinde işlere sendikalaşamayacakları anlatılıyor. Eğer sendikalaşmak anayasal bir haksa bu kadar itiraz hakkı nereden geliyor? Patronların buna itiraz hakkı yoktur, olamaz. Çünkü sendikalı olmak bir işçinin en temel hakkıdır.

Sendikaların içler acısı durumları ise sendikalaşmanın önündeki tüm örgütlü yapıyı perçinler nitelikte. Çoğu sendika patronla, hükümetle iş birliği içinde. Çoğu sendikacı yöneticisi olduğu sendikanın patronu hatta ağası gibi davranıyor. İşçiler onlar için sadece aidat veren bir müşteri. Sendikacılar devasa maaşlar ve sınırsız harcamalarla zenginleşiyorlar. Haliyle işçiden çok patrona benzemeye başlıyorlar.

Bu sebeple sendikalaşmanın önünü açacak yine işçilerin müdahalesi olacaktır. Sendikalaşan işçiler, sendikanın örgütlenmesinden yönetilmesine hatta yöneticilerin seçilmesine kadar her sürece dahil olmaya çalışmalıdır. İşçiler “biz anlamayız” dememelidir, deneyim biriktirmeye çalışmalıdır ve deneyimini diğer işçi arkadaşlarıyla paylaşmalıdır.

Patronların birliği bizleri korkutamaz. Çünkü patronlar azınlık, biz çoğunluğuz. Onların birliği sadece paraya dayanır ve en sonunda birbirlerini rekabette ezer geçerler. Biz işçilerin ise sınıf çıkarları ortaktır.