Bu süreç patronlar tarafından sabırsızlıkla beklenmektedir. Hepsi de büyük bir iştahla ellerini ovuştururarak kendi çıkarları için onaylanacak yasaları beklemektedir. AKP'nin patronlara vaadi ise seçimsiz bir süreçte işçi haklarındaki tırpanlamalardır.

Bu sebeple temel sorumluluğumuz patronlar karşısındaki tarihi sınıf savaşında ileri bir konum elde etmektir.

Sınıf sendikacılığının yaygın olduğu bir sendikal hareketimiz olabilseydi tabii ki bu süreci göğüslemesi gereken sendikalar olacaktı. Ne var ki Türkiye'deki sendikalar işçilere dönük saldırılarda kulaklarının üzerine yatmayı gelenek haline getirmiştir. Elbette bunun başlıca sorumlusu devasa maaşlarla sendikaların başlarına çöreklenmiş orta sınıf sendikacı bürokratlardır.

İşçilerin sendikalara güvenleri kalmamıştır. Güven duymaları için de sendikalardan en ufak bir hareket göstergesi yoktur. İşçi sınıfı, kendi göbeğini kendi kesmek ve patron sınıfı karşısında kendi birliklerini oluşturmak zorundadır. İnsanlık tarihinin temelini oluşturan sınıf savaşımları fabrikalardaki öncü işçilere bu sorumluluğu yüklemektedir.

Bugün, sendikalarının içinde bulunduğu bürokrasi bataklığından ötürü, partili işçiler fabrikalarında, atölyelerinde, iş yerlerinde işçilerin birliğini sağlayabilmek için komiteler kurmalıdır.

Öncelikle "İş Yeri Komitesi" en az 3 öncü işçiden oluşmalıdır. Fabrikalarda çalışan işçi sayısına ve bölüm sayısına göre komite daha da genişletilebilir. Komite üyesi işçilerin fabrikanın farklı bölümlerinde çalışıyor olması birliğin güçlenmesi ve bölümler arasında iletişimin sağlanabilmesi için önemlidir.

En önemli görev komitenin kalıcı olmasını sağlamaktır. Komite haftalık, hatta günlük değerlendirmeler yapmalıdır. Komite üyeleri, fabrikalarındaki tüm işçilerle irtibatını geliştirmeli, sorunlarına hakim olmalıdır. Komite üyesi öncü işçiler iş yerindeki çalışma koşullarındaki sorunlardan, işçilerin sosyal sorunlarına kadar her gelişmeden haberdar olması kurulacak işçi birliğinin patron karşısında sağlamlaşmasını sağlayacaktır.

Komitenin ilk adımlarını atarken güvenilir işçilerle irtibatta olmak çok önemlidir. Çünkü patron sınıfı örgütlenme anlamında daha deneyimlidir ve işçiler arasında mutlaka kendisine yakın işçiler çalıştırmaktadır. Komiteden patroncu işçilerin haberdar olmasını ve birliğin içine sızmalarını engellemek komitenin ve işçi birliğinin devamlılığı için elzemdir.