1. Forum alanından bir görüntü.


2. TMMOB'nin iktidar tarafından baskı altında olduğu söylendi.


3. TMMOB'nin tek başına değil, hep beraber mücadele vermesi gerekir.


4. Sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütleriyle beraber olunması gerektiği vurgulandı.