1. Abbasağa Forumu bugün(04.10) 20:00'de hava şartları sebebiyle Elektrik Mühendisleri Odası'nda kentsel dönüşüm gündemiyle toplandı.


2. Mimarlar Odası'ndan Burak Altınışık'ın Kentsel Dönüşüm sunumuyla başlayan forum İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Çiğdem Şahin'in konuşmasıyla devam etti.


3. Mimarlar Odası'ndan Burak Altınışık yaptığı sunumda kentsel dönüşümün rant sağlamak için bölge insanının görüşü alınmadan şehrin odak noktalarında yapıldığını söyledi.


4. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Çiğdem Şahin konuşmasında kentsel dönüşümün afet yasası kapsamında AKP'nin istediği yerde rant için yapıldığını belirtti.


5. Kentsel dönüşüm sunumundan sonra soru cevap kısmına geçildi.


6. Abbasağa Forumu MMŞP grubu gerçekleştirdiği toplantıdan sonra iskele eylemi için foruma öneriler sundu. İskele eylemini vapura taşımayı öneren MMŞP grubu vapurda düdük çalmayı önerdi.