1. Gezi Parkı merdivenlerinde TTB üyelerine polis saldırdı.


2. Torba Yasa'yı protesto etmek isteyen TTB üyeleri Çevik Kuvvet zoruyla sürüklendi.


3. TTB üyeleri Taksim Hill Otel önüne kadar sürüklendi.


4. TTB adına basın açıklamasını Ali Çerkezoğlu okudu.