TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, AKP'nin anayasa değişikliği teklifini eleştirerek özetle şunları söyledi:

"Bu anayasa metni hukuki değil, siyasi bir metindir"

"Dünyanın her yerinde iktidar vardır, muhalefet sadece demokrasilerde vardır. Şimdi bizim ülkemiz çok güzel bir ülke yani coğrafyası güzel, insanları güzel, yaşam tarzı güzel, Kurtuluş Savaşı'nı kazanmışız, yedi düvele diz çöktürmüşüz, şanlı bir tarihimiz var. Niye uğraşıyorsunuz, niçin bu var olan sistemi, yaklaşık yüz kırk, yüz elli yıla dayanan, Kanun-i Esasi'den, 1876'dan gelen sistemle uğraşmak istiyorsunuz? Amaç nedir? "

Şimdi ben çok düşündüm bu konuda. Biliyorsunuz, günlerce Anayasa Komisyonunda da beraberdik. Acaba, FETÖ'nün sizi kandırdığı gibi başka bir -hep söylediğiniz- üst akıl da sizi kandırıyor mu? Daha 15 Temmuzun yaralarını saramadık, bu Gazi Mecliste beraberce bombalandık. Daha bu sorunlar çözülmeden yeni başka ve büyük derin krizlere yol açacak olan bu anayasa değişikliğini niçin getiriyorsunuz? 

 

Şimdi, her bir maddesi üzerine konuşulabilinir ama bence bu kanun metni, bu anayasa metni kesinlikle bir siyasi metindir, hukuki bir metin değildir. Meclisin kabul ettiği bir yasa olacak diyelim ki -herkes burada milletvekili ama- Resmî Gazete çıkarma yetkisi Sayın Cumhurbaşkanında, istemezse çıkarmaz. O zaman burada bulunmanızın bir anlamı var mı sizce? "HSYK'dan FETÖ'cüler temizlendi." diyorsunuz, peki şimdi niçin değiştiriyorsunuz HSYK'yı?"

"Zammı niye halka sormadınız?"

"Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri, bir tane AKP'den, bir tane MHP'den milletvekiliyle bir metin oluşturuyorsunuz bunu da milletin önüne anayasa uzlaşma metni olarak veriyorsunuz. Biz şuna çok inanıyoruz, buradan geçmeyeceğini de düşünüyoruz ama geçse bile halkımızın size gerekli cevabı vereceğine çok inanıyoruz. Her konuda toplum mühendisliğiyle, insan mühendisliğiyle halkımızdan çeşitli konularda oylar almış olabilirsiniz ama bizim vatandaşımız asla köleliğe evet demeyecektir, dikta rejimine asla evet demeyecektir, tek adam rejimine asla evet demeyecektir. Madem her şeyi halka götüreceğiz, Boğaziçi Köprüsü'nde yaptığınız yüzde 48 zammı halka niçin sormadınız ya da Osmangazi'deki anlaşma metnini niçin referandumla yapmadınız?"

"Bu yönetim biçimi büyük kırılmalara yol açacak"

"Şimdi, bir şey söylemek istiyorum. Bu, bir çağrı olsun size, bir yurtsever, bir anne, bir kadın milletvekilinden size bir açık çağrı: Lütfen vatandaşımızı dinleyin, lütfen açlıkla terbiye etmeye çalıştığınız vatandaşımızı dinleyin; sendikaları, meslek odalarını dinleyin; kadınları, çocukları dinleyin. İstikrardan bahsediyorsunuz, Türkiye'de fuhuş yüzde 790, çocuk istismarı yüzde 434 artmış. Biz, hiçbir zaman için ne diktatörlükten ne darbeden yana olmadık, olmayacağız. Bizim söylediğimiz şey çok açık ve net, biz diyoruz ki: Ne darbe ne dikta tam bağımsız Türkiye.

Bu hazırlamaya çalıştığınız Anayasa değişikliğiyle ortaya çıkacak olan metni kime verirseniz verin, size de versek, bana da verseniz, bir başkasına da verseniz burada ortaya çıkacak yönetim biçiminden bahsediyoruz. Bu yönetim biçiminin doğru olmayacağı ve yüz yıllardır kardeşlik içerisinde yaşayan bu canım Türkiye'de yeni büyük kırılmalara ve ayrımlara sebep olabileceğini düşünüyoruz ve bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz."

Veli Ağbaba Anayasa Komisyonu'nda: Kurucu irade meclisten alınıp Saray'a verilmek isteniyor

Kılıçdaroğlu: Böyle bir Anayasa'ya evet demek milli iradeye ihanettir

CHP sokağa çıkıyor: İstanbul’da seferberlik başlatıyoruz