Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Altıparmak'ın konuyla ilgili T24'e yaptığı açıklama şöyle:

"Bir kişi kendisine ait olan bazı hakları kullanmaktan vazgeçebilir. Örneğin ben, 'Kitap yazmayacağım' diyebilirim. Ya da, 'İbadet etmeyeceğim' diyebilirim. Sorana da, 'Sana ne' diyebilirim. Ancak, gizli oy kullanmak milletvekiline tanınmış bu tipte bir hak değil. Yani, "sana ne, ben gizli oy vermiyorum" diyemez vekil. Gizli oy vermek, vekil için bir yükümlülüktür. Buna uymak zorunda. Uymazsa gizli oyla yapılan seçimin bir anlamı kalmaz çünkü. O halde gizli oy kuralına uyulabilmesi ancak vekillerin gizli oy kullanma yükümlülüğünün olduğunun kabulü ile mümkündür. Bu yükümlülük de kişisel hakların bir kısmında olduğu gibi vekilin kendi iradesine göre vazgeçebileceği bir şey değildir."

Altınparmak 'Oylamanın geçersiz olduğuna kim karar verecek?' sorusunu şöyle yanıtladı:

"Herkes kadar bunun pek de mümkün olmadığının farkındayım. Siyasi anlamda kimse buna cesaret edemeyecektir. Ancak teknik olarak mümkün olduğunu düşünüyorum. Anayasanın 148. maddesi Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından denetleyebileceğini belirtiyor. Bundan ne kastedildiği ise 2. fıkrada belirtilmiş. Buna göre Anayasa değişikliklerinde şekil denetimi teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlı. Ben bu oylamada oylama çoğunluğunun gizli oy kullanmayan üyeler sayılmayacağı için sağlanamadığı kanaatindeyim. Bu nedenle, şekil denetimi yapılıp Anayasa değişikliği de iptal edilebilir. Bunların hiçbirinin gerçekleşmeyecek olması hukuken durumun bu olduğunu saptamamıza engel değil."

(Fotoğraf:AA)

Anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edildi

Ankara Barosu'ndan vekillere çağrı:Teklifi kabul eden vekilleri tarih unutmayacak, hayır deyin

Anayasa görüşmelerine geçildi: "Değişikliğin görüşülmesi anayasa aykırıdır"