Anayasa görüşmelerinde milletvekili yaşının 18'e düşürülmesini öngören 3. madde ve milletvekili seçimlerinin 4 yıldan 5 yıla çıkarılmasını öngören 4. madde kabul edildi. Muhalefet milletvekillerinin itirazlarına rağmen 5. maddenin de oylamasına geçildi.

Meclis'in görev ve yetkilerini düzenleyen 5. madde 343 kabul oyuyla kabul edildi. CHP ve HDP'nin katılmadığı oylamada 7 ret ve 3 boş oy çıktı.

Kabul edilen maddeler neler içeriyor?

Teklifin 3. maddesi, 25 olan milletvekilliği yaşının 18'e düşürülmesini öngörüyor. 4. maddeyse, milletvekilliği seçimlerinin 5 yılda bir yapılmasını öngörüyor.

MADDE 3- 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”

Değişiklik teklifinin 5. maddesiyse Meclis'in görev ve yetkilerini düzenliyor.

MADDE 5- 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 87- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

CHP'li vekiller "Ara verilsin" diyerek kürsüyü işgal etti

CHP'li vekiller, "Gece bu saatte kimse izlemiyor, görüşmelere ara verilsin" dedi.  Ancak AKP, görüşmelerin devam etmesinde ısrar etti.

"Halkın kürsüsünü koruma altına alıyoruz"

Görüşmelerin devam etmesi üzerine CHP'li vekiller "Halkın kürsüsünü koruma altına alıyoruz" diyerek kürsü işgali eylemine başladı.

Kürsü işgaline rağmen oturum devam etti

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, tüm itirazlara rağmen oturumu zorla devam ettiriyor. Kürsü işgaline rağmen önergeler görüşüldü.

İlk oylamada AKP'lilerin açık oy kullanması gerginliğe neden oldu

3. madde için ilk yapılan oylamanın başladığı ilk dakikalarda, AKP'li vekillerin açık oy kullanması üzerine tartışma çıktı. CHP ve AKP'li vekillerin tartışması gerginliğe dönüştü. Meclis Başkanvekili oylamayı durdurarak, birleşime ara verdi.

Daha sonra birleşim tekrar açıldı. Değişiklik teklifinin 3. maddesi tekrar oylandı. Oylama sonucunda 3. madde 341 oyla kabul edildi. Oylama sonuçlarıysa şöyle: Kabul:341, Red:139, Çekimser:-, Boş:3, Geçersiz:2

Meclis'teki gerginliğin görüntüleri de paylaşıldı. CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın paylaştığı görüntülerde AKP'li vekillerin CHP'li vekillere saldırdığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da darp edildiği görülüyor.

Binali Yıldırım ve Mehmet Elitaşta gizliliği yok sayıp açık oy kullandı

Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde gizli oy kullanımı gerçekleştirilmesi gerekirken AKP'li vekiller Binali Yıldırım başta olmak üzere açık oy kullandılar. Bu açık oy kullanımının görüntüleri CHP'li vekiller tarafından alındı. Bunun üzerine AKP'liler bu görüntüleri silmek için CHP'li kadın milletvekiline saldırıp darp etti.

Anayasa görüşmelerinde daha önceki günler ne yaşandı?

Dün mecliste Anayasa değişikliği teklifinin ilk 2 maddesi kabul edildi. Anayasa'nın 9. maddesini değiştiren 1. madde oylamasında 484 oy kullanıldı. 347 evet, 132 hayır, 2 çekimser, 2 boş ve 1 geçersiz oy çıktı. 

Teklifin birinci maddesi, yürürlükteki madde olan "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır" ibaresini "Anayasasının 9 uncu maddesine "bağımsız" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve tarafsız" ibaresi eklenmiştir” şeklinde değiştiririyor. 

2. maddeyse milletvekili sayısıyla ilgili. Anayasa'nın 75. maddesini değiştiren 2. maddenin oylamasına 480 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 133 ret oyu kullanıldı; 1 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı. 2. maddede değişiklikle, milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyor.

ANAYASA GÖRÜŞMELERİNDEN CANLI YAYIN

DAKİKA DAKİKA ANAYASA GÖRÜŞMELERİ

01.41| Değişiklik teklifinin 4. maddesi kabul edildi. Oylama sonuçları şöyle: Kullanılan oy 486, Kabul: 343, Hayır: 139, Geçersiz: 2, Boş: 2

01.20| Teklifin 4. maddesinin oylaması tamamlandı. Oylamanın sonucu bekleniyor.

00.56| Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesinin oylanmasına geçildi. 4.madde milletvekili seçimlerinin 4 yıldan 5 yıla çıkarılmasını öngörüyor.

23.26| Milletvekilliği seçimlerinin 5 yıla çıkarılmasını öngören anayasa değişikliğinin 4. maddesi görüşülmeye başlandı.

22.23| Anayasa değişikliği teklifinin 3. maddesi 341 oyla kabul edildi. Oylama sonuçları şöyle; Kabul:341, Red:139, Çekimser:0, Boş:3, Geçersiz:2

21.49| Değişiklik teklifinin oylaması tamamlandı. Oyların sayımına geçildi.

21.12| CHP Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, AKP'li vekillerin şiddet uyguladığı Fatma Kaplan Hürriyet'in boğazının kızardığı fotoğrafı paylaştı.

20.50| Tartışma sonrası oturum tekrar başladı. CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet kendisine uygulanan şiddeti anlattı ve "Yere batsın Saray'ınız, yere batsın başkanlığınız, yere batsın diktatörlüğünüz" dedi.

20.25| 3. maddenin oylaması sırasında AKP'li vekillerin açık oy kullanması üzerine tartışma çıktı. CHP ve AKP'li vekillerin tartışması gerginliğe dönüştü. Meclis Başkanvekili oylamayı durdurarak, birleşime ara verdi.

20.10| Milletvekilliği yaşının 18'e düşürülmesini öngören teklifin 3. maddesinin oylaması başladı.

19.50| Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, söz isteyen Mahmut Tanal'ın söz talebini "Herkese cevap vermek zorunda değilsiniz" diye reddetti.

Vekiller konuşmalarını yapıyor

00.35| Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP'lilerin verdiği oyları böyle savundu: Oy kabinine girmeden de gizli oy verilebilir

00.11| CHP Milletvekili Çetin Arık'tan Başbakan Yıldırım'a: Siz Saray'a itaat edip, rahat etmenin peşindesiniz

00.02| CHP Milletvekili Muharrem Erkek: 2010 referandumunda millet size güvendi, yargıyı çetelere teslim ettiniz

23.52| HDP Milletvekili Erol Dora: Bu teklifle kuvvetler ayrılığı siyasi literatürümüzden çıkarılacaktır

19.32| CHP Milletvekili Deniz Baykal: Bu anayasa değişikliği milletin iradesini etkisizleştirmeye yöneliktir

18.43| HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar: Eğer bu sistem yerleşirse sonu intikamcılıktır

18.26| CHP Milletvekili Haluk Koç: Bu teklif milletin varlığını da bir kişinin keyfine bırakıyor

18.00| Mv Filiz Kerestecioğlu: Divan üyelerinin bir usulsüzlük tespit ettiklerinde şerh koyma hakları vardır

17.41| CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: CHP'li üye yerine divanda dahi bulunmayan MHP'li üyeye imza attırılması bal gibi sahtekarlıktır

17.33| CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi: Meclis Başkanvekili sözünü tutmadı, hile yaptı 

17.30| CHP Grup Başkanvekili Levent Gök: Hakverdi’nin ‘açık oylama yapıldığı’ şerhini yazmamanız üzerine yaptığınız işlemler usule aykırı

14.40| CHP Milletvekilli Orhan Sarıbal: Binali’yi Saray’a feda edebilirsiniz fakat ülkeyi heba edemezsiniz