TBB, Anayasa değişikliği ile teklif edilen maddelerin yürürlükteki maddelerle karşılaştırmasını anlatan metinleri hazırlayarak sitesinde yayımladı. İşte o maddeler:

9. Maddede yürürlükteki metin, teklif edilen metin ile birlikte "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır" diye değiştiriliyor

75. Maddede yürürlükteki metin, teklif edilen metin ile birlikte "Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen altyüz milletvekilinden oluşur" diye değiştiriliyor

 

76. Maddede yürürlükteki metin, teklif edilen metin ile birlikte "Onsekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili" diye değiştiriliyor

 

89. Maddede yürürlükteki metin, teklif edilen metin ile birlikte "TBMM'de geri gönderilen kanunu üye tam sayasının salt çoğunluğu ile aynen kabul ederse kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır." diye değiştiriliyor

 

93. Maddede yürürlükteki metin, teklif edilen metin ile birlikte "Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanınca toplantıya çağırılır" diye değiştiriliyor

Karşılaştırılan metinlerin tamamını incelemek için TBB'nin hazırlayıp yayınladığı siteden ulaşabilirsiniz.