Aydın, "Ülküdaşlarımızın ezici çoğunluğunun karşı olduğu bu teklife evet demek, MHP'nin kuruluş ilkelerini, tarihini, parti programını, seçim beyannamesini ve ülkücülerin ortak aklını ve bunca yıllık mücadelesini görmezden gelmek; yok saymak demektir. İktidara gelmek için sistemin doğası gereği birinci ve ikinci partilerin yarışını öne çıkaran bu ucube sisteme evet demek, milliyetçi-ülkücü hareketin en büyük eseri MHP'nin göz göre göre tasfiye edilmesinin vebalini üstlenmek demektir" dedi.

Bir kişilik yönetim

Anayasa değişiklik teklifiyle kuvvetler ayrımı yerine, kuvvetlerin tek elde toplanacağını ileri süren Koray Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kuvvetler ayrılığının olmadığı, yasama, yürütme ve yargının birbirini denetlemediği ve dengelemediği bir ülkede demokratik hukuk devleti, sadece sözde kalır; özde yaşaması mümkün değildir. Yürütme alanına giren konularda kanun kuvvetinde kararnameler çıkarmak, tüm bakanları ve üst düzey bürokratları tek başına atamak gibi yetkiler, 'bir kişilik' yönetim modeli anlamına gelmektedir. Kaldı ki olağanüstü hal ilan etme yetkisi olan cumhurbaşkanının, olağanüstü hal döneminde yürütme alanında değil, her alanda kararname çıkarma yetkisine sahip olacağı hüküm altına alınmıştır.

360’a karşı 1 oy

Gensoru, güvenoyu ve sözlü soru önergesi kaldırılmış, Meclis soruşturması ve bütçe onaylama kısıtlanmış TBMM, etkisiz, yetkisiz ve işlevsiz bir kuruma dönüştürülmekte; adeta bir 'Danışma Meclisi' olmaktadır.

Tek parti döneminde Türk İstiklal Savaşı'nın Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bile tanınmayan Gazi Meclis'i feshetme yetkisi başta olmak üzere, pek çok yetkinin tek adama verilmesi, bugün eriştiğimiz çok partili demokratik hukuk devleti döneminde, tam bir akıl tutulması anlamına gelmektedir.

Teklif metninde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de seçim kararı alma yetkisi lütfedildiği görülmektedir. Ancak hiçbir gerekçe göstermeden tek başına seçim kararı alacak partili cumhurbaşkanının 1 oyuna karşılık, parlamentoda yüzde 60 oy, yani 360 milletvekilinin oyu gerekmektedir. Milli iradenin tecelligâhı Gazi Meclis'in düşürüldüğü durum aynen şöyledir: 360'a karşı, 1 oy.”

(Fotoğraf: CNN Türk)

MHP'li Atila Kaya'dan başkanlık açıklaması: Çocuklarımıza nasıl anlatacağız?

MHP'li Adan gizli oylamada oyunu gösterdiği görüntüleri kabul etmedi

Atilla Kaya'dan Erdoğan'a mektup: İnsanların minnetinin değil, kininin konusu olacaksınız