Ankara Üniversitesi SBF Uluslarası İlişkiler Bölümü ihraçlara karşı aldığı kararı kamuoyuna açıkladı. Kararda ihraçlardaki suçlamaların temelsiz olduğuna dikkat çekildi. İhraç kararlarının bir an önce geri alınması talep edildi.

İhraç kararlarının bir an önce geri alınmasını talep ediyoruz

SBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Kurulu tarafından alınan karar şu şekilde:

“Arkadaşlarımız, fakültelerinden, meslektaşlarından, hocalarından ve öğrencilerinden, hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmayan, haksız bir biçimde uzaklaştırılmışlardır. Söz konusu KHK’ların meslektaşlarımıza atfettiği ‘terör örgütlerine üyelik, mensubiyet, iltisak yahut bunlarla irtibat’ suçlamasını temelsiz ve kabul edilemez buluyoruz.

Uğradığımız kayıp, hem akademik hem de insani olarak çok büyüktür. Bütün arkadaşlarımız çok değerli ve önemlidir. Geride kalan Bölüm üyeleri, onlar geri dönene kadar bıraktıkları dersleri emanet olarak almışlardır. Bölüm başkanımız Prof.Dr. İlhan Uzgel’in bu listede olması ise Bölümümüz için durumu daha da fazla zorlaştırmıştır.

Arkadaşlarımıza yapılan haksızlığın giderilmesini, söz konusu ihraç kararlarının bir an önce geri alınmasını talep ediyor, onlarla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.”