CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan,'Mühürlü oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin YSK işleminin talebiyle bugün Danıştay'da dava açıyoruz' dedi. CHP'nin avukatı Atilla Kart saat 16.00'da Danıştay'a giderek dava açtı.

Kart'ın çıkışta yaptığı konuşmada satır başları şu şekilde:  

Darbe yapılmıştır. Maalesef Türkiye Cumhuriyet'inin anayasal kurumu olan yargı denetimi konusunda en üst organı olan YSK da bu infiale iştirak etmiştir. Milletin iradesini gasp edenler ortaya çıkmasından endişe ediyorlar. Biz burada CHP olarak 49 milyon oya sahip çıkıyoruz. Sadece hayır oyu verenlerin değil, evet oyu verenlerin de hukukuna sahip çıkıyoruz. Bu vatandaşlarımızın iradelerine sahip çıktığımız gibi, 80 milyon vatandaşımızın da hak ve hukukuna sahip çıkıyoruz.

Anayasa'nın 79.maddesine göre; yargı organları seçimlerin genel yönetimi ve denetimiyle sorumludur. Oy kullanımı bitmiştir, tasnif yapılmıştır o aşamada ilçe ve iller üzerinden gelen itiraz veya şikayet yoluyla gelen talepler hakkında YSK adeta bir yargı organı gibi değerlendirme yapar. 

İlçe seçim kurullarının zarfları ve oy pusulalarını ne şekilde mühürleyecekleri bundan sonra da mühürsüz olan oy ve zarfların tespit edilmesi gerekiyor. Mühürsüz oy, mühür basılmış olan oy, geçerli ve geçersiz oyu paragraflarla ayırt etmiş. Orada seçmen iradesinin serbest bir şekilde ortaya çıkmasını amaçlıyor. 

Biz de bugün Danıştay nezninde davamızı açtık. 

Yargı demokrasiye sahip çıkmak zorundadır. 

Yürütmenin durdurulmasını talep ettik.

CHP, YSK'nın mühürsüz oy kararıyla ilgili Danıştay'da dava açacak