Çalıştayda Kadıköy’de Hayır mücadelesini yürüten Hayır Kadıköy’ün katılımcıları ve Kadıköy’de kurulan mahalle meclislerinin katılımcıları yer aldı.

Öncelikle Hayır Kadıköy’ün referandum sürecinde gerçekleştirdiği çalışmaları özetleyen bir sunum katılımcılara aktarıldı. Ayrıca bugüne kadar Kadıköy Hayır Meclisi’nde yürütülen tartışmaları özetleyen bir metin de katılımcılar Çalıştay girişinde dağıtıldı. Tartışma bu metin üzerinden yürütülerek kararlar alındı.

Siyasal hedef: Başkanlık rejimine karşı demokrasi

Çalıştay’da iki önemli gündem maddesi vardı. Bunlardan biri Meclisin önümüzdeki dönem siyasal hattının ne olacağı tartışması oldu. Katılımcılar genel olarak hayır diyen herkesi kapsayacak siyasal hedeflerin yer aldığı bir program ihtiyacının altını çizdi. Başkanlık rejimine karşı Hayır Meclisleri’nin demokrasiyi savunması gerektiği yine katılımcıların ortaklaştığı başlıklardan biri oldu.

Yine meclislerin ülkenin genel sorunu olan başkanlığa karşı mücadele etmesi ve çalışmalarını bunun üzerinden yürütmesi gerektiği birçok katılımcı tarafından dile getirildi.

Siyasetin toplumsallaştırılması için her yerde meclisleşme

Diğer bir tartışma başlığı ile meclisin yapısı oldu. Buradan genel olarak belirlenecek siyasal hattın Kadıköy Hayır Meclisi ve mahalle meclisleri aracılığıyla yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi. Ayrıca meclisin işleyişi için rotasyon ilkesi benimsendi.

Bu tartışmaları diğer meclislerle de ortaklaştırmak için bir İstanbul buluşması yapılması da Çalıştay’da kararlaştırılan başlıklardan biri oldu.

Hayır Kadıköy yarın Kadıköy’de devam eden Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılan dayanışma nöbetine ziyarette bulunacak. Ayrıca 16 Mayıs’ta “Meşru değilsiniz” diyerek hazırlanan bildirileri dağıtarak 21 Mayıs’ta Kadıköy’de gerçekleştirilecek yürüyüşe çağrı yapacak.

(Fotoğraf: Sendika.org)