HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan hakkında manevi tazminat davası açılması talebiyle Diyarbakır Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne başvurdu.

Demirtaş, Erdoğan’ın G20’de kendisine yönelik ifadelerinin  TCK’nin “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz”, “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” bölümlerini içeren çok sayıda maddesini ihlal ettiğini belirterek 60 bin 584 lira 89 kuruşluk manevi tazminat istedi.

 
Erdoğan’ın açıklamaları ile Demirtaş’ın hukuk güvenliği ve Anayasa’nın 36. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi gereğince sahip olduğu adil yargılanma hakkının da ihlal edilmeye çalışıldığı vurgulandı. Başvuru dilekçesinde Erdoğan’ın söz konusu açıklamalarının tamamının Demirtaş’ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu belirtilerek, Demirtaş’ın Anayasanın 9, 10, 11, 12, 17, 36, 38, 103, 104 ve 138. maddeleri ile AİHS’nin 6. ve 8. maddeleri uyarınca korunan bir dizi hakkının ihlaline neden olan davalının Erdoğan’ın haksız saldırısı nedeniyle; saldırıyı kınayan bir karar verilmesine ve bu kararın yayımlanmasına, 08.07.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte, 60.584,89 TL “manevi tazminata” hükmedilmesine, yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi talep edildi.
 
Oy veren her seçmen için 1 kuruş
 
Demirtaş’ın Erdoğan’dan talep ettiği tazminat miktarı olan 60.584,89 TL 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP’ye oy veren her seçmen adına 1 kuruştan hesaplanarak belirlendi.

(Fotoğraf: DHA)