9 Eylül Cumartesi günü dört oturumda gerçekleşecek kurultayda birinci oturum, "Eğitimde Dinselleştirmenin Yapısal Boyutu" başlığıyla saat 10.00’da başlayacak şekilde yapılacak. 

Günün ikinci oturumu, "Eğitimde Dinselleştirmenin İdeolojik Boyutu" başlığıyla saat 11.45'te başlayacak. 

Günün ikinci yarısında, üçüncü oturum, "Laik ve Bilimsel Eğitim Mücadelesi" başlığıyla; dördüncü oturum ise "Tarihsel ve Güncel Boyutlarıyla Laiklik Mücadelesi" başlığıyla gerçekleşecek. 

Kurultay'ın ikinci gününde 10 Eylül Pazar günü iki oturum yer alacak.

Birinci oturumda Haziran Eğitim Komisyonu'nun raporları katılımcılara sunulacak. İkinci oturumda ise Eğitim Mücadele Örgütleri Forumu düzenlenecek.

Son olaraksa saat 14.30'da sonuç bildirgesi açıklanacak.