Alevi örgütleri ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Ankara Mülkiyeliler Birliği’nde basın toplantısı düzenleyerek 17 Eylül’de İstanbul Kartal’da gerçekleşecek mitinge çocuklarımızın bugünü ve yarın için laik, bilimsel ve parasız eğitim istiyoruz." diyerek çağrı yaptı.
 
Basın açıklamasını Eğitim-Sen Eş Genel Başkanı Feray Aytekin okudu. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
 
’AKP piyasacı ve gerici bir zeminde, yeni bir rejim inşa etmektedir. Bu yeni rejimin en önemli taşıyıcısı ve kurucusu olarak da ‘eğitim’ alanını görmektedir. Bu amaç doğrultusunda, eğitime yeni bir işlev yüklemeye çalışmakta, yoğun bir saldırı ve yeniden yapılandırma faaliyetini kesintisiz, planlı ve tüm itiraz, eleştiri ve önerileri yok sayarak ve hatta susturmaya çalışarak devam ettirmektedir.’’

(…)

‘’Tüm halkımızı bu mücadeleyi büyütmeye çağrıyoruz. Bu mücadeleyi büyütmenin ilk adımı olarak, çocuğunun geleceğinden endişe eden, aydınlık yarınlar isteyen, barış içinde demokratik laik bir Türkiye için mücadele eden herkesi 17 Eylül 2017 Pazartesi Kartal’da düzenlenecek olan ‘’Laik, Bilimsel, Kamusal, Anadilde ve Parasız Eğitim Mitingine’’; okullarımıza, çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmaya çağrıyoruz.’’
 
Pir Sultan Genel Başkanı Gani Kaplan da basın açıklamasında söz aldı, yaptığı açıklamada ‘’Eğitim sistemine itirazımız bugün başlamadı. Bu hükümet öncekilerin üzerine tuz biber oldu. Bu değişiklik seküler yaşamı savunan tüm herkesi etkiliyor.‘’ dedi.
 
Yine mitinge çağrı amaçlı konuşan Kaplan şunları söyledi:
 
''Biz çocuklarımızı okula mı göndereceğiz muharebeye mi? "17 eylülde sesimizi daha gür çıkarmak için sessiz miting yapacağız" 'Sessiz Çığlık' 18 eylülde tüm milli eğitim müdürlük ve bakanlıklarında deklerasyonu okuyacağız. Alternatif eğitim sistemi geliştireceğiz ve bu eylemlerimiz devam edecek. Bu gericiliklerin en büyük sebebi gerici tarikatlardır. Bu ülkenin kaderini üç beş tarikata teslim etmeyiz.''