Hürriyet’ten Esra Ülkar’ın haberine göre, okul öncesinde eğitim alan ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflardaki öğrencilere yönelik hazırlanan programla, Kuran çocukların seviyelerine göre öğretilecek. Öğretim, oyunlarla da desteklenecek.

Örneğin, ‘elif-elma’ gibi benzetmeler yer alacak.

‘Kalıcı öğrenme’nin sağlanması amacıyla derslerde, görsel ve işitsel materyallerden yararlanılacak. İngilizce öğreniminde olduğu gibi ‘kur sistemi’ uygulanacak.

Buna göre, ‘C1, C2, C3, K1 ve K2’ olmak üzere beş kur belirlendi. C1, C2 ve C3 ‘cüz aşamalarını’, K1 ve K2 ise ‘Kur’an-ı Kerim okuma’ aşamalarını içeriyor. İsteyen özel anaokulu ve ilkokullar bu programı uygulayabilecek.

Programın amacı şöyle açıklandı: “Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okumanın öneminin farkına varmalarını, namazda okunan dua ve sureleri usulüne uygun okumalarını, dini duygu ve düşüncelerini güçlendirmelerini, namazda okunan dua ve kısa surelerin anlamlarını bilmelerini, milli, manevi ve ahlaki değerlere önem vermelerini sağlamak.”