Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2012 Çocuk İşgücü Anketi’ne göre, nüfusun yüzde 20,6'sını oluşturan 6-17 yaş grubundaki 15 milyon 247 bin çocuktan 893 bini çalışıyor.

 Okula devam eden 6-17 yaş grubundaki çocukların %3,2’si ekonomik işlerde ve %50,2’si ev işlerinde faaliyet gösterirken, %46,6’sı herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.
 Bu yaş grubunda okula devam etmeyen çocukların ise; %34,5’i ekonomik işlerde ve %38,8’i ev işlerinde faaliyet gösterirken, %26,7’si herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.
 
Tarımda ve sanayide çalışanların oranı 2006 yılından itibaren arttı.
TÜİK araştırmasında ekonomik faaliyette çalışan bu yaş grubundaki çocukların istihdam oranı yüzde 5,9 olarak açıklandı. Aynı yaş grubunda çocukların istihdam oranı 2006 yılı verileriyle karşılaştırıldığında aynı düzeyde kalırken, çalışan çocuk sayısının üç bin kişi arttığı ortaya çıktı.
 Çalışan çocukların %44,7’si (399 bin kişi) tarım, %24,3’ü (217 bin kişi) sanayi ve %31’i (277 bin kişi) hizmet sektöründe yer aldı. 
Sektör bazındaki sonuçlar, 2006 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 8,1 puan artarken, sanayi sektörünün payı 6,6 puan ve hizmet sektörünün payı ise 1,5 puan azaldı.
 
Sokakta sadece 24 çocuk yaşıyormuş!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin 2007’de sokakta yaşayan çocuk sayısı 775 iken, bu rakamın 2012’de 24’e düştüğünü iddia etti.
 Şahin önceki gün MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin soru önergesine verdiği cevapta, sokakta çalıştırıldığı tespit edilerek bakanlığın hizmetlerinden yararlandırılan çocuk sayısını 2012 için 5.851 olarak açıklamıştı. Şahin’in söylediğine göre bu rakam 2007'de 6.784, 2008'de 7.124, 2009'da 7.560, 2010'da 5.178, 2011'de 6.402 idi.