Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre  tarım dışı işsizlik yüzde 12,7, genç işsizliği ise yüzde 19,9.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 3 milyon 409 bin kişi olarak açıklandı. İşsizlik oranı yüzde 10,8 seviyesinde olurken tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 12,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise yüzde 19,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. 
 
İstihdam oranı yüzde 46,4 oldu 
 
İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357 bin kişi artarak 28 milyon 29 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık artış ile yüzde 46,4 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 70 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 286 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,7’si tarım, yüzde 19,9’u sanayi, yüzde 7’si inşaat, yüzde 55,4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,5 puan arttı. Hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payında ise değişim gözlenmedi. 

İşgücüne katılma oranı yüzde 52,1 olarak gerçekleşti 
 
İşgücü 2018 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 780 bin kişi artarak 31 milyon 438 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 71,3, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 33,2 olarak gerçekleşti. 

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 32,5 olarak gerçekleşti 
 
Ocak 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 32,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 21,8 oldu.