Yüksek enflasyon en çok sofraları yakarken, açlık ve yoksulluk sınırı da zirve yaptı. Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından açıklanan Haziran 2018 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 58.57 TL, aylık 1.757 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Aynı hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 6 bin 77 TL’ye çıktı. Böylece yılın aynı ayına göre ise yoksulluk sınırı 997 TL, açlık sınırı 289 TL arttı. 2003 Haziran ayında 412 TL olan açlık sınırı 15 yılda 4.26 kat arttı.

Süt ürünlerinin payı yüzde 40

Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösterirken, günlük harcamalarda Haziran 2018’de en yüksek maliyet grubunu 15.82 TL ile peynir, çökelek vb. ürünler oluşturdu. Bu ürünleri et, tavuk ve balık 10.93 TL ile takip etti. Mayıs 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre, sağlıklı beslenmek için yapılması gereken harcama tutarları esas alındığında, ürün gruplarının paylarında da değişiklik oldu. Buna göre et, yumurta ve kurubaklagil grubu için yapılması gereken harcamaların toplam içingeki payı yüzde 27,8’den yüzde 27’ye, süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 40,9’dan yüzde 39,4’e düştü. Buna karşın meyve ve sebzenin payı yüzde 11,5’ten yüzde 14,5’e yükseldi.

Araştırmanın yöntemi

Araştırmada, BİSAM tarafından Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı “Türkiye’ye özgü beslenme kalıbı”nın, farklı kaynaklardan elde edilen verilerle değerlendirilerek yenilenmesi sonucunda elde edilen BİSAM beslenme kalıbı dikkate alındı. Yoksulluk sınırı hesaplanırken, TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketi Tüketim Harcaması Araştırması 2016 yılı sonuçlarının, 3’üncü yüzde 20’lik dilimin tüketim harcamaları dikkate alınırken, söz konusu tüketim grubu Türkiye’de nüfusun yüzde 40 ila yüzde 60’ı arasındaki kesimini oluşturdu.