Doğruluk Payı'nın hazırladığı değerlendirmeye göre Türkiye’de eğitimden erken ayrılma oranları AB ülkelerinin çok çok üstünde. Rapora göre Türkiye’de 2016 yılı itibariyle bu yaş grubundaki gençlerin %34,3’ü eğitimini tamamlamadan sonlandırmış. Yani Türkiye’de, okul çağındaki her üç gençten biri eğitimine devam edemiyor. Listede Türkiye’yi İzlanda ve Malta izliyor. AB’nin liseyi bitirmeden eğitimden ayrılma oranı ortalaması ise %10,6.

Aynı rapor incelendiğinde eğitimi terk oranının Türkiye’de coğrafi bölgeler arasında nasıl dağıldığı da görülebiliyor. Lise mezuniyeti olmadan eğitimini bırakmış öğrencilerin oranı Güneydoğu’da %51,6. Eğitimi terk oranının en düşük olduğu coğrafi bölge ise Doğu Karadeniz olarak kaydedilmiş.

Eğitimi bırakma oranları cinsiyetler açısından incelendiğinde de bir yakınlık söz konusu. 18-24 yaş arası erkeklerin lise mezuniyeti öncesinde eğitimi terk etme oranı %32,3 iken aynı yaş grubunda kadınların oranı %35,8.

Türkiye “okula devamsızlık” listesinde de ilk sırada

 

OECD tarafından yayımlanan Bir Bakışta Eğitim 2015 başlıklı raporda yer alan verilere göre, Türkiye’de okula devamsızlık yapan öğrenci sayısı da oldukça yüksek. PISA testinin uygulanacağı güne kadarki iki haftalık sürecin incelendiği araştırmaya göre, Türkiye’de iki haftada en az bir kere okula devamsızlık yapan öğrenci oranı %54.2. Türkiye, “okula devamsızlık” sıralamasında bu oranla ilk sırada yer alırken, OECD ülkelerinde bu ortalama ise sadece %14.5.

Raporda görülen önemli bir nokta da, yer verilen tüm AB ülkelerinde eğitimi terk edenlerin oranının yıllar içerisinde azalma göstermiş olması. Türkiye’de de bu yönde bir eğilim söz konusu. Hatta Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde 2016 verilerine göre geçen yıllarla kıyaslama yapıldığında, eğitimi terk oranlarının önemli bir ölçüde azaldığı görülüyor.