OHAL kapsamıdan yeni bir kararname yayımlandı. KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu.