TCDD’ye vagon üreten ve Marmaray trenlerinin iç giydirme, montaj ve modernizasyonunu yapan Yavuzlar Vagon ekonomik kriz gerekçesiyle konkordato başvurusunda bulundu. Habertürk’te yer alan habere göre, başvuru Sakarya Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Konkordato sistemi gereğince 3 aylık mühlet veren mahkeme, faaliyetlerin denetimi için Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nevcan Karaca’yı geçici konkordato komiseri olarak atadı.

Mahkeme kararı şöyle duyurdu:

Mahkememizce; Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15976 nolu sicilinde kayıtlı davacı Yavuzlar Vagon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 20/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararıverildiği ve geçici konkordato komiseri olarak Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doc. Dr. Nevran KARACA’nın atandığı, 28/02/2018 tarih, 7101 sayılı Yasa’nın 16.maddesi ile değişik İİK’nun 288.maddesi gereğince; “alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri”hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.