Emekçi Hareket Partisi İstanbul adayı Özge Akman Sosyal Politika, Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'ni (SPoD LGBTİ) ziyaret ederek yerel yönetimlerde LGBTİ haklarının korunmasına yönelik hazırlanan "LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol Metni"ni imzaladı.

Özge Akman şunları ifade etti: "Burada bugün şeffaf, açık, herkesin haklarını koruyan, LGBTİ+ arkadaşlarımızın da haklarını koruyacağımız bir protokolü imzalıyoruz. Arkadaşlarımız böyle bir protokolü imzalamakla çok iyi bir girişimde bulundular, yerel yönetimlere sorumluluklarını hatırlattılar. Bu seçimlerin, ilk imzalayan adayı olmuşuz. Ne mutlu. LGBTİ dostu, eşitlikçi yerel yönetimler için birlikte mücadeleye devam."

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarına LGBTİ+ haklarının hayata geçirilmesindeki sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla hazırlanan protokol metninde şu ifadeler yer alıyor: "LGBTİ+’lara yönelik her türlü baskı, şiddet ve ayrımcılığın arttığı bu dönemde, yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olan adayların seçildikten sonra bulundukları şehirlerde LGBTİ+’ların maruz kaldıkları ayrımcılıkların ve hak ihlallerinin bilincinde olarak, yerelde kamu hizmetlerine erişebilmeleri; başta sağlık hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı ve ulaşım hakkı olmak üzere temel haklardan eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaları hayata geçirmelerini, yerelde ve belediyelerin stratejik planlarını oluştururken LGBTİ+ kapsayıcı politikalar geliştirmelerini ve LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi için somut adımlar atmalarını bekliyor."

SPoD LGBTİ ve Genç LGBTİ+, hazırladıkları protokol metnini imzalamaları için yüm belediyr başkan adaylarına şu çağrıda bulundu: “LGBTİ+’lar olarak, yerel yönetimlerin, kentte insan haklarının sağlanması konusundaki yetki alanlarının ve sorumluluklarının bilincindeyiz. Kentlerin parçası olan LGBTİ+ların ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak çalışacak belediye başkanları, ayrımcılıkların olmadığı kentler için çalışacak yerel yönetimler istiyoruz. Her alanda olduğu gibi yerel siyasette de var olduğumuzu, yerele dair de sözümüzün olduğunu bildiriyoruz. her alanda olduğu gibi yerel siyasette de sesimizi duyurmak ve var olduğumuzu göstermek istiyoruz.”