Emekçi Hareket Partisi (EHP) Ekonomik krize karşı çözüm önerilerini içeren, “Tek Çözüm Emek Verenlerin Yönetimi” adlı programını yaptıkları yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Emekçilerin ekmeklerini savunmak için kaderleriyle baş başa olduğunu ifade edilen açıklamada, “Hiçbir rejim düzenlemesi emek verenlerin temeldeki meselesini çözüyor olamaz. Kıdem tazminatına göz dikilen onlardır. Ücreti enflasyonla eritilenler onlardır. Uzun sürelerde çalıştırılanlar onlardır. Sendikasız, sigortasız, kuralsız ve hiçbir güvencesi olmadan emeğini ortaya koyanlar onlardır. AKP’den kurtulmak ve işçi sınıfına bir yol açmak gerekir. Bunu sadece emek verenlerin yönetimi gerçekleştirebilir. Bu çözümü başka hiç kimse sunamaz. Tek çözüm, emek verenlerin yönetimi için kolları sıvamaktır. Mevcut düzen ve hükümet borç batağı kriziyle Türkiye'nin emekçi sınıflarına hiçbir gelecek veremediğini açıkça ortaya koydu. Bu düzen ve hükümet yarattıkları yıkımın bedelini ödeyerek sahneden çekilmeli. Bundan böyle ülkenin geleceğine el koyacak olanlar bu ülkenin emek verenleri olmalıdır” denildi.
 
Program şu şekilde yayınlandı:
 
Tek Çözüm Emek Verenlerin Yönetimi Programı

Neden Tek Çözüm Emek Verenlerin Yönetimi?
1. Emek verenler ekmeklerini savunmak üzere kaderleriyle başbaşadır.
2. Hiçbir rejim düzenlemesi emek verenlerin temeldeki meselesini çözüyor olamaz. Kıdem tazminatına göz dikilen onlardır. Ücreti enflasyonla eritilenler onlardır. Uzun sürelerde çalıştırılanlar onlardır. Sendikasız, sigortasız, kuralsız ve hiçbir güvencesi olmadan emeğini ortaya koyanlar onlardır.
3. AKP’den kurtulmak ve işçi sınıfına bir yol açmak gerekir. Bunu sadece emek verenlerin yönetimi gerçekleştirebilir. Bu çözümü başka hiç kimse sunamaz.
4. Tek çözüm, emek verenlerin yönetimi için kolları sıvamaktır.
5. Mevcut düzen ve hükümet borç batağı kriziyle Türkiye'nin emekçi sınıflarına hiçbir gelecek veremediğini açıkça ortaya koydu.
6. Bu düzen ve hükümet yarattıkları yıkımın bedelini ödeyerek sahneden çekilmeli. Bundan böyle ülkenin geleceğine el koyacak olanlar bu ülkenin emek verenleri olmalıdır.

Emek Verenler Kriz Yaratan Ekonomik Gidişata El Koyacak
1. Sanayi ve tarım üretimi için kamu yatırımı yapılacak ve kamu iktisadi teşebbüsleri harekete geçirilecek.
2. Dış borca, ithal ürün ve enerjiye bağımlı, inşaat sektörü ve rant talanına yönelmiş ekonomik modele son verilecek.
3. Emek verenler ekonomiye müdahale edecek, kamu iktisadi teşebbüsleri ile ekonomi canlandırılacak.
4. Bütün özelleştirme girişimleri ve kamusal varlıkların satışı durdurulacak. Bugüne kadar yapılmış özelleştirmeler sonucunda elden çıkan iktisadi kuruluşlar yeniden kamuya kazandırılacak.
5. Sanayi ve tarım üretimi için gerekli kamu yatırımları ülke çapında başlatılacak.
6. En üst düzeyde sanayi ve tarım ürünleri üretimini gerçekleştiren bir Türkiye yaratılacak.

Emek Verenlerin Yönetiminde Vergide Adalet, Patronların Borcuna Ret
1. Büyük ölçekteki kar, rant ve servet vergilendirilecek.
2. Dolaysız vergiler en düşük düzeyine çekilerek vergide adalet sağlanacak.
3. IMF’yle görüşülmeyecek. Patronların borçlarını emek verenler ödemeyecek.

Emek Verenler Birleşecek, Örgütlenecek, Komiteleşecek
1. Emek verenler her işyerinde, atölyede, fabrikada, şantiyede, ofiste komiteler ve meclisler oluşturmak üzere harekete geçecek.
2. Emek verenler işyerinde yalnız kalmayacak, arkadaşlarıyla birlik olacak, komitesini kuracak, ülke çapında birliğini oluşturacak.
3. Var olan sendikalar güven vermiyor. İşyeri komiteleri, patronculuğa ve sendika ağalığına karşı emek verenleri koruyacak.

Emek Verenler Haklarını Alacak
1. İşsizlik ve emeklilik fonu patronlar için değil emek verenler için kullanılacak.
2. Emek verenlerin ücretleri enflasyona yem edilmeyecek, ücretler enflasyon oranında her ay artırılacak.
3. Borçlarla baş edemeyen emek verenlerin borçları incelenecek; ödeme gücüne bakılarak borçların ertelenmesi, faizlerinin kaldırılması ya da tamamen silinmesi sağlanacak.
4. Gıda ürünleri ve temel ihtiyaçlar kamu tarafından üretilecek, ucuzlatılacak ve halka ulaştırılacak.
5. Ulaşım, sağlık, eğitim kısmen değil tamamen parasız olacak.
6. Kıdem tazminatı, zorunlu bes, geçici çalışma ve deneme süresinde artış, fazla mesai, dava açma süresi, işçi sağlığı ve güvenliğinde esneme gibi emek verenlerin haklarına doğrudan yönelen patroncu yasalar durdurulacak.

Emek Verenler İşsizliğe Dur Diyecek
1. Patronların krizi bahane ederek uygulamak istediği işten çıkarmalara işyeri komiteleri geçit vermeyecek.
2. İşten çıkarmaların yasaklanmasını sağlayan yasal düzenlemeler hayata geçirilecek.
3. Patronlar dışlanacak, kamu ise yatırım yapacak. Sanayi ve tarım üretimi yapılarak istihdam yaratılacak. İşsizlikten tamamen kurtulmak mümkün olacak.