Resmi nikâh kıyma yetkisinin belediye memurları ve muhtarlar dışında il ve ilçe müftülerine de verilmesine yönelik TBMM gündeminde bekleyen kanun tasarısı, çocuk yaşta evliliklerin önünü açacağı ve laiklik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle tartışma yaratırken müftülerin ”iş yükünü karşılayabilme” bahanesiyle yetkilerini imam ve vaizlere devredebilecekleri, bu yönde çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre Müftülerin “talebe yetişemeyecekleri” iddiasıyla nikâh kıyma yetkisini geçici olarak imam ya da vaize devretmeleri, resmi işlemlerin ve imzaların müftüler tarafından yapılması planlanıyor. Yetki, müftüler tarafından alt kadrolara devredilirse imam ya da vaizlerin kıydığı nikâhların resmileştirilmesi ve denetimiyle ilgili bir mekanizma üzerinde çalışılıyor.

Müftülerin yetkisini alt kadrolara devretmelerinin “gerekçeleri” olarak ise "köyde, küçük beldelerde yaşayıp müftü nikâhı isteyenlerin taleplerinin tümünün karşılanmasının zor olması, müftünün sorumluluk sahasındaki geniş il sınırları, ulaşım, terör bölgelerinde güvenliğinin sağlanması gibi gerekçelerle her nikâha gidebilmesinin mümkün olmaması, müftülerin yoğun talep karşısında yapacakları tercihlerin eşitsizlik tartışmalarına yol açabilmesi" gösteriliyor.