Kadın Meclisleri’nin takip ettiği ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun müdahillik talebinde bulunduğu İnegöl 2.  Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmada sanığa kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu bakımından ağırlaştırılmış şekilde ve yine cinsel saldırı suçlarından toplamda 10 yıl 6 ay ceza verildi. Davada verilen kararın emsal olduğu vurgulandı.

Davanın ardından konuştuğumuz ve davayı takip eden avukat Ömer İlhan verilen cezayı şu şekilde değerlendirdi:

Verilen hüküm ile sanık 10 yıl 6 ay ceza almıştır. Bu cezanın 6 yılı cinsel saldırı fiili için; 4 yıl 6 aylık kısmı ise sanığın fiili işlemeden hemen öncesinde, mağdur kadının kolundan tutup çekerek kaçmasını engellemek adına işlemiş olduğu kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya yönelik fiili için hükme bağlanmıştır. 5237 sayılı TCK’da 102. Madde ile cezalandırılan cinsel saldırı suçunun temel hali mağdurun bedenine cinsel ilişki düzeyine varmayan seviyede temasta bulunmak olup cezası 5 ila 10 yıl olarak belirlenmiştir. Yargılama konusu somut olayda da buna uygun olarak 6 yıl hapis cezasına hükmedilmiştir. Ancak yargılama sürecinde, asıl tartışma konusu olan mesele ise sanığın cinsel saldırı eylemini gerçekleştirmeden hemen öncesinde mağdurun kolundan tutarak kaçmasını önlemeye yönelik eylemi olup, mahkeme tarafından bu durum cinsel eyleme dahil edilmemiş ve kişiyi cebir ile hürriyetinden yoksun bırakma suçu olarak değerlendirilmiştir ve 3 yıl hapis cezası ile ayrıca cezalandırılmıştır. Bununla da yetinilmeyerek, mağduru hürriyetinden yoksun kılan sanığın, bu eylemi cinsel saldırı fiilini kolaylaştırmak için yapmış olduğu göz önüne alınarak 3 yıllık ceza yarı oranında ağırlaştırılmıştır ve 4 yıl 6 aya çıkarılmıştır. Yargılama sürecinin takipçisi olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na da teşekkür ederiz.