Geçtiğimiz günlerde Ankara'da 8 yaşındaki Eylül ve Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla'nın hayatını kaybetmelerinin ardından tepkiler sürüyor. Bugün İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'ndan İstanbul Kadın Meclisi bir eylem gerçekleştirdi. "Leyla, Eylül son olsun, çocuklar yaşasın gülsün" denilerek yapılan eylemde Eylül ve Leyla'nın korunamadığı vurgulandı. Türkiye'de 8 yılda 104 bin 531 çocuğun kaybolduğuna dikkat çekilerek, bu sayının 16 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğu ifade edildi.

Eylemde okunan basın açıklamasında "Çocukları korumadığınızı kabul edin ve çocuklar yaşasın diye adım atın. Mevcut cezalar uygulanmazken, idam, kimsayasal hadım gibi insan haklarına aykırı, adaletten uzak yöntemler, kadınlar ve çocukların korunması için çözüm değil, çözümden kaçmaktır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, Berna Laçin'in attığı bir tweet ile idamın çözümsüzlüğüne işaret ettiği için hakkında soruşturma açıldığına dikkat çekilerek, Berna Laçin'in yalnız olmadığı söylendi.

Açıklamada çocuk istismarını durdurmanın, çocukları korumanın, yaşatmanın yolunun kapsamlı ve bütünlüklü politikalar geliştirmek olduğu belirtilerek yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

"1. Evrensel bütün haklarımız korunmalı,. Çocuk Hakları Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmalıdır.
2. Devlet görevini yapmalı; bakanlıkların koordinasyonunda hazırlanan Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi uygulanmalıdır.
3. Failleri korumaya çalışan uygulamalara, cezasızlığa son verilmeli, indirim uygulanmamalıdır.
4. Hadım, idam insan haklarına aykırıdır. Mevcut cezalar uygulanmazken, insan haklarına aykırı yöntemlere başvurmak sorunun üstünü örtecektir.
5. Kadınlar ve çocuklar için iki ayrı bakanlık kurulmalıdır. Çocuk haklarını esas alan politika geliştirilmeli, çocuklar cinsiyeti dolayısıyla ayrıştırılmamalıdır."