Teslim Olmayacağız başlığıyla bir araya gelen kurumlar İstanbul-Taksim TMMOB'da 20 Kasım Pazar günü gerçekleştirecekleri miting için basın toplantısında çağrıda bulundu.

Demet Koca'nın okuduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Suriye halkının ortak çıkarlarını ve ortak yaşamını savunmak yerine selefi-cihadist ceteleri destekleyerek çatışmaları ve savaşı derinleştirmektedir. Aynı zamanda bölgeye yönelik fetişçi politikalarını iç kamuoyunda osmanlıcı tarihsel atıflarla pekiştirmektedir. Türk, islamcı, sünnici politikalarla içeride kürt halkını ve alevi halkını düşmanlaştırmaktadır. Kürt halkının iradesine yönelik saldırılar, alevilere yönelik asimilasyoncu politikalarla bu mezhepçi siyaseti kendini dışa vurmaktadır. Aynı zamanda başta eğitimin dinselleşmesi yoluyla dinci, gerici bir toplum mühendisliği uygulanmaktadır. İçeride ve dışarıda uygulanan bu mezhepçi politika savaş ve çatışma ürtemektedir. bizler içerisinden geçtiği bu süreçte laikliğe, özgürlüğe ve demokrasiye hiç olmadığı kadar sahip çıkmalıyız. "

"Çağrımız, bu ülkenin tüm ilericilerine, emekçilerine, devrimcilerine, yurtseverlerine, sosyalistlerine, namuslu, iyi yürekli, cesur insanlarınadır.  Gün faşizme, sömürü ve zulme karşı birlite mücadele etme günüdür! Başkanlığa ve diktatörlüğe karşı direnme günüdür! Bizler bu ülkenin emek ve demokrasi güçleri, sendikaları, demokratik kitle örgütleri olarak 20 Kasım Pazar saat: 14.00'da Kartal Meydanı'na "Teslim Olmayacağız" mitingine omuz vermeye çağırıyoruz"