Yeşil Yol'a direndik ve durdurduk. Ama yeniden başlayabilir. Yeşil Yol'a karşı, Ayder-Yukarı Kavron yolunu yürüyorum. 

Hemşin Ülkesi'nin bu yılın yaz döneminde gündemini Yeşil yol belirledi. Yeşil Yola karşı, Yukarı Kavron'da başlayan direniş, daha sonra Samistal'e taşındı. 

Temmuz ve Ağustos ayları yoğun direnişle geçti. Yeşil Yol ekskavatörü Ağustos sonunda geri gönderildi. 

Eylül'ün ortalarına doğru, Yeşil Yol ekskavatörü Yukarı Kavron’da yeniden çalışmaya başladı  ve durduruldu.

Takip eden günlerde Rize Valisi Ayder'de bir halk toplantısı yaptı. Rize Valisi, "Yeşil Yol inşaatı devam edecek mi" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Eylül ayının son yarısında, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi'nin bağlı olduğu Kalkınma Bakanı, 26 çalışma gününün sonunda istifa etti.

Bakanın istifasını takip eden günde Kalkınma Bakanlığı'na vekâleten atanma yapıldı. Yeşil Yolu Samistal'de durdurmuştuk ama gelişmelerden de endişeleniyorduk. Bu ikircikli durumda bayramı geçirdim. Bayramın ertesi sabahı da Poçağan'daki kulübemde uyanıp, toparlandım ve Yeşil Yol ile temas kurmak için Yukarı Kavron’a doğru yola çıktım. İlk otostopla Çamlı Hemşin'e, ikinci otostopla da Ayder'e ulaştım.  Samistal'de direnirken Yeşil Yol'un

Avasor-Yukarı Kavron bölümü ile ilgilenememiştim. Bu sabah gördüklerim ise Yeşil Yol hakkında net görüntüler içeriyordu. 

Yeşil Yol'u Ayder'e bağlayan parke yol inşaatı tabelasında "T.C. Rize valiliği Rize il Özel İdaresi'ne aitti. İşin adı, Yeşil Yol Projesi Rize ili Çamlıhemşin  İlçesi Ayder ve Galler düzü Yayla Yolu Doğal Parke Taşı Kaplama (1,5 KM.) inşaat işi." yazıyor. Tabelayı okuyunca Yeşil Yol inşaatı nın başlangıcında olduğumu sandım. Ama inşaat daha yukarıda, Avusor sapağında başlıyordu. Tabela Yeşil Yolu Ayder'e bağlayacak yolun  parke döşeme işine aitti. İlk bakışta Yeşil Yol'un parke bir yol olacağı sanılıyordu. Hemen ikinci tabela da bu yolun Yeşil Yol olduğunun sanılmasını istiyor gibiydi. İkinci ciddiyetten uzak tabelada da şu yazıyor;  "Bu Proje, T.C.Kalkınma Bakanlığı, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Tarafından Finanse Edilmiştir."  Hangi proje? Bir bilgi yok. İlk tabelada ruhsat tarihinin yazılmamış olması unutkanlık mıydı, yoksa bu projenin ruhsatı mı yoktu?

Biz Samistal'de ısrarla Yeşil Yol'un bir projesinin olmadığını savunuyor ve ekskavatör  operatörü ve yağcısı ile tartışıp duruyorduk. Bu ciddiyetsiz tabelalar  şüphelerimizi doğruluyordu. Yeşil Yolun  Samistal'de olmadığı gibi Ausor Ayrımı Yukarı Kavron bölümünde de gerçek bir tabelası yoktu. Sadece, Ayder - Yeşil Yol bağlantısının, ciddiyetten uzak iki tabelası vardı. 

İnekler

Biraz daha yürüdüm. Bir süre sonra yolun kenarındaki kaldırım inşaatı bitti. Yol düzleşti. Yukarıdan dört tane inek geliyordu. Yolun kenarında, toz içindeki koca yapraklı bitkileri yemeye çalışarak yürüyorlardı. Karşıdan gelen araçtan ürküp, aşağıya yuvarlanmaları an meselesiydi. Aynı durumu Samistal'de de görmüştüm. Yayladan ayrılıp, yoldan yürüyen hayvanlar dik yokuşu boşu boşuna çıkıyor, sonra da karşıdan gelen araçtan ürküp, yokuşu boşuna iniyorlardı. İneklerin bir başka sorunu da istinat duvarlarıydı. Yolun bir yanı uçurum olabiliyordu. Diğer yanında sıklıkla dik duvarlar vardı. Hayvanların bu duvarları aşıp otlağa kavuşması mümkün değildi. 

Yolun kenarından alınan toprak ve kayalar, yolun diğer tarafındaki yara atılmıştı. Kaya parçaları yarın aşağılarına kadar yuvarlanmıştı. Toprak ve kayalar, yolun altındaki dere ve yerleşimler için ayrıca otlayan hayvanlar için ciddi tehlikeydi. 

Galer düzünde Yeşil Yol inşaatının kamyon ve ekskavatörleri park etmişti. Geçmişte boğaların yayladığı düzlükte şimdi Yeşil Yol çadırları vardı. Bir ekskavatörün kafasına kırıcı monte ediyorlardı. 

Galer Düzü Yukarı Kavron arasında Yeşil Yol'un genişliği iki aracın geçişini rahatlıkla yapabileceği bir genişlikteydi. Daha alçak yükseltilerde gördüğüm bu genişlikteki yolu, Yukarı Kavron-Samistal arasına yapmak cinayetti. 

Yeşil Yol cinayetini durdurmak için, Ayder Yukarı Kavron yolunda yürümeye devam edeceğim. 

Timur danış

Yukarı Kavron-Ayder yolu