Ahmet Hakan’ın ‘Başkanlık Sistemini neden istiyorum?’ yazısına cevap;

Başkanlık sistemini neden istemiyorum?

Başkanlık sistemini istemiyorum çünkü başkanlık sistemi ile seçilen başkan, -Ahmet Hakan’ın söylediğinin aksine- bugünki Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar ‘tek adam’ olur. Olur çünkü başkanlık sisteminde seçimi yalnızca tek bir aday (yani Erdoğan) kazanacağı ve kabine üyesi olan Bakanlarını atayarak yürütme organının tek gücü durumuna geleceği için ve aynı zamanda da Erdoğan her şey kendi istediği gibi olsun, sadece kendi sözü geçsin istediği, kısacası bir diktatör olduğu için başkanlık sistemi gelirse eğer ‘tek adam’ da gelir.

Başkanlık sistemi istemiyorum çünkü Ahmet Hakan’ın söylediğinin aksine parlamenter sistem başı sonu belli olmayan bir sistem değildir. Parlamenter sistem yürütme organının yasama organının denetiminde olduğu demokratik bir yönetim biçimidir. Kuralları bellidir. Sadece Erdoğan bu sistemi, kurallarını çiğneyip kendi istediği gibi şekillendirdiği için başı sonu belli olmayan bir sisteme dönüşmüştür. Bu sistemde bile istediği gibi at koşturan bir Erdoğan, başkanlık sisteminde neler yapmaz.

Başkanlık sistemi istemiyorum çünkü Ahmet Hakan’ın, “Yeni bir sisteme geçildiği takdirde... ‘Kuvvetler ayrılığı’, ‘hukukun üstünlüğü’, ‘bağımsız yargı’, ‘demokrasi’ gibi ilkeler mecburen yeniden kurgulanacak ve bu ilkelerin çiğnenmesi pek mümkün olmayacaktır” sözündeki, ilkelerin anayasada zaten var olduğunu ancak doğru biçimde uygulanmaması nedeni ile hukuksuzluk ve anti-demokratik uygulamaların ayyuka çıktığını biliyoruz ve başkanlık sisteminde bu ilkelerin yeniden kurgulanmasına da gerek kalmayacağını çünkü zaten çoktan yeniden Erdoğan’ın istediği gibi kurgulandığını biliyoruz.

Başkanlık sistemi istemiyorum çünkü Ahmet Hakan’ın düşündüğünün aksine, biz başkanlık sistemi geldiğinde şu soruların sorulamayacağını çok iyi biliyoruz; “İyi ama başkanın yetkileri nasıl sınırlanacak, başkan nasıl denetlenecek, başkanın sınırlanması nasıl sağlanacak?”.  Bu soruları şuan bile soramıyorken başkanlık sisteminde sorabileceğimizi düşünmek aptallık olur. -özellikle de başkanlık sisteminde seçilen başkanın 4 sene boyunca başkanlıktan alınamayacağını göz önüne alırsak.-

Başkanlık sistemi istemiyorum çünkü Ahmet Hakan’ın Başkanlık sisteminde seçilmelerini “başkan”a borçlu olmayan, “bakan” olma ihtimalleri bulunmayan, dolayısıyla bakan olma beklentisiyle kişiliklerini ezdirmeyen şahsiyet sahibi milletvekillerinin ortaya çıkma ihtimali artacaktır düşüncesinin şuanki sistemde bile mümkün olamazken başkanlık sisteminde bu ihtimalin hiçbir şekilde olamayacağını biliyorum.

Başkanlık sistemi istemiyorum çünkü ben Ahmet Hakan gibi ‘bütün yetkileri elinde tutan ama sorumsuz ve hesap vermez bir cumhurbaşkanımız olacağına... Bütün yetkileri elinde tutan ama sorumlu ve hesap verebilir bir başkanımız olsa daha iyi olur’ diye düşünmüyorum. Çünkü bugün bile Erdoğan yargıyı, askeri, polisi istediği gibi yönlendirebiliyorsa ve kendisine hesap soran her muhalif sesi mahkum ettirebiliyorsa başkanlık sisteminde bunu kat be kat yapacaktır. 

Başkanlık sistemi istemiyorum çünkü Ahmet Hakan’ın da dediği gibi bugünki parlamenter sistemi bile başkanlık sistemi gibi idare eden bir Erdoğan’ın başkanlık sistemine resmi olarak geçtiğimizde neler yapabileceğini ve nasıl daha fazla despotlaşabileceğini biliyorum ve Ahmet Hakan’ın aksine parlementer sistemi antidemokratik sisteme kolayca çevirebilen bir Erdoğan’ın başkanlık sistemine geçildiğinde, bu sistemi daha da antidemokratik hale getireceğini biliyorum.