AKP’nin onayladığı Özel İstihdam Büroları (ÖİB) kölelik sistemini geri getiriyor.

Sadece patronların karlarına kar katmak için maliyetleri düşürmek üzere tasarlanan Özel İstihdam Büroları, emekçileri sendikasız ve güvencesiz bir çalışma ortamına iterken, emekçilerin sırtından para kazanan asalakların da sayısını artırıyor.

Kapitalist sistemin en ilkel zamanlarında bile emekçiler sendikalaşabilirken, günümüz Türkiye’sinde AKP’nin geçirmeye çalıştığı yasa, emekçilerin haklarını korumak, güvence altına almak şöyle dursun, sendikasızlığı yasa haline getirirken, patronun karını koruma altına alıyor.

Özel İstihdam Büroları’nın alt komisyondan geçmesi, AKP’nin sadece patronları koruduğunun kanıtıdır. Bu sistemde emekçilerin elindeki tek güç olan ve haklarını sadece bu yolla alabildikleri örgütlenme hakkını ortadan kaldıran AKP, bizleri patronların kölesi haline getirmek istiyor.

AKP’nin diğer planı ise şirketlere 6 ayda bir işçi değiştirme hakkı vererek, 6 ay çalışan bir işçiyi, 6 ayda kazanabildiği parayla tüm yıl hayatta kalmasını dayatmakta. Böylece 6 ay çalışan bir emekçi işsiz de sayılmayacak ve AKP işsizlik verilerini kağıt üzerinde düşürecek. Fakat gerçekte emekçiler 6 ayda bir işsizliğin içine atılacak ve işsizlik kural olacak.

Fakat bizler köle değiliz ve kölelik düzenini reddediyoruz. AKP bizlerin örgütlenme hakkını elimizden almaya çalışsa da tarihin hiçbir yerinde örgütlenmenin önüne geçilemediği gibi AKP de bunu başaramayacak. Tıpkı örgütlendiğimiz anda kazandığımız ek zamlarımız gibi bu yasayı da çöplüğe göndereceğiz.

AKP’ye de patronlara da köle olmayacağız. Bu dünyayı biz inşa ediyoruz, biz kazanacağız.