İthal sömürü: Avusturya modeli kıdem tazminatı uygulaması
 
Kıdem tazminatının gaspı anlamına gelen bu yeni ‘Avusturya Modeli’nin yasaya geçmesi, ne sonuçlar doğuracaktır? AKP’li Çalışma Bakanı’nın belirttiği gibi yeni tasarı, %85’i kıdem tazminatını alamayan işçinin hakkını güvence altına mı alıyor, yoksa salt işverenlerin yükünü mü hafifletiyor?
 
Öncelikle kıdem tazminatı, bunun için oluşturulan ve özel firmalar tarafından işletilecek olan bir fona bağlanıyor. Kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü işverenin üzerinden kalkıyor. Artı olarak her ay yatırılacak olan ödemenin en az yarı yarıya azaltılması planlanıyor. Bu işveren hanesine bir çentik, işçi sınıfına bir eksi.
 
Mevcut yasada bir işçi, bir işletmede 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatı alma hakkını kazanıyor. Düzenlenen yeni yasaya göre ise bu süre 3 yıla çıkartılacak. Yani haksız sebeplerle de olsa iş anlaşması 3 yılın altında bir sürede feshedilecek olan işçi, kıdem tazminatına erişme hakkına sahip olamayacak. İşveren 2, işçi sınıfı -2.
 
Tıpkı kiralık işçilik yasasında olduğu gibi; işçi ve işveren arasına sokulan 3. bir kurum olan fon, işçinin çalışma güvencesini ortadan kaldıracak. Dolayısıyla kıdemli işçilerin patronun keyfine göre toplu olarak işten çıkartılmasının önünde de bir engel kalmayacak. Patronlara şaibeli bir gol, işçi sınıfına bir eksi daha.
 
Tablo ortadadır. Yeni düzenleme ile sermaye sınıfı, emekçilere daha çok yüklenecek. Ayrıca, eskiden kurulan konut edindirme, zorunlu tasarruf, işsizlik sigortası fonları da hükümet için sıcak para kaynağı işlevi görmüştü. Yeni kıdem tazminatı fonunun da aynı işlevde kullanılmaması için ise hiçbir Sebepleri yok. Bu soygundan tabii ki, hükümet de kendine düşen payı alacak.
 
Asgari ücret zammı vaadinden, güvencesiz çalışmanın yasalaştırılmasına
 
1 Kasım seçimleri öncesinde işçilere vaadedilen asgari maaş zammı kim vurduya gitmekle kalmadı, düşürüldü. Sendikasız, kadrosuz, görünmez bir işçi toplumu yaratacak kiralık işçilik yasası meclisten ‘küt’ diye geçti. Şimdi ise işçi sınıfının son kalesi, güvenceli çalışma teminatı olan kıdem tazminatına gözlerini diktiler.
 
İktidar için savaş başlattılar, oy için yalan vaatlerde bulunup halkı ve emekçileri kandırdılar. 1 yıldır yaşanan şiddet pornosunun ceremesini de işçi sınıfına ödetmek istiyorlar.