2018’in Türkiye’sinde gençlik siyaseti örmek ve gerçek anlamda gençliği harekete geçirmek istiyorsak günümüzün somut sorunlarını iyi görmek zorundayız. EHP Gençliği olarak 5 aydır ‘Parasız Eğitim İstiyoruz’ sloganıyla yürüttüğümüz çalışma ile gençliğin esas sorununu doğru tahlil ettiğimizi düşünüyorum. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi hem Türkiye’deki kriz ortamının gençleri eğitimden yoksun bırakması hem de bütün dünyadaki kapitalizmin metalaştırdığı eğitim ve bilimi tarihi niteliğine döndürmek için mücadele etmek devrimci gençlerin görevidir. Şunu bir kez daha söyleyelim ki parasız eğitim hakkı, bugün gençliğin önündeki en acil ve en önemli hedeftir.

Eğitim, Kapitalizmin Bir Sorunudur

Kapitalizmin iyice yerleştiği, emperyalizmin ve gerici AKP iktidarının ülkeyi sömürdüğü şu dönemde parasız eğitim gençlerin, öğrencilerin en büyük hak mücadelesidir. Krizin derinleştiği Türkiye’de bu sonuçlar en çok öğrencileri vuruyor. Lise ve üniversitelerde okumak isteyen birçok genç eğitim alamıyor. Eğitim alamamasının tek sebebi ise eğitim masraflarını karşılayamaması. Tüm dünyada yaşama hakkından sonra gelen ve Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ilk sıralarda yer alan eğitim hakkı bugün Türkiye’de alınamıyor durumda. Bunun birinci sebebi Türkiye’deki eğitim politikalarıdır. İkinci sebebiyse kapitalist sistemin eğitimi her şeyde olduğu gibi bir sömürü alanı olarak görmesidir.

Nasıl Bir Mücadele

Eğitimin aynı zamanda kapitalist piyasanın içerisine dahil edilmesi, bilimin ve bilginin metalaştırılması sorunun esas kaynağının kapitalizm olduğu bilinmelidir. Ne kadar güncel eğitim politikaları üzerine bir muhalefet yapılması gerekiyorsa o kadar da sisteme karşı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Verilen tüm AKP karşıtı, özgürlükten yana gençlik ve öğrenci mücadelelerinde sistem karşıtlığının geri plana atılması hem sorunun kaynağına gidilmesini hem de gençliğin devrimci misyonunu kaybetmesine yol açacaktır. Biz genel bir özgürlük mücadelesi veren genç insanlar değil politik bir mücadele veren sosyalist devrimci gençler olmalıyız.

Türkiye’de krizin büyümesiyle parasız eğitim mücadelesi gittikçe önemli hale gelmeye başladı. Artık 24 Haziran’dan sonra olduğu gibi sadece doların arttığı krizin ilk dönemini geride bıraktık. Kriz artık halkın cebinde somut bir sorun haline gelmeye başladı. Bu durum tabiki de öğrencileri de aynı şekilde etkilemiş durumda. 500 lira olacağı söylenen bursun öğrencinin hiçbir ihtiyacını karşılayamadığı bir dönemdeyiz. Masraflar arttıkça öğrencilerin geçim derdi de aynı şekilde artıyor. Artan genç işsizlik oranları da krizin öğrencileri ne derece etkilediğinin göstergesi. Sorunun büyüklüğü epey bir artmış durumda.

Peki biz 5 aydır yürüttüğümüz bu mücadelede neredeyiz? Tabiki de parasız eğitimin böyle bir süre içerisinde gerçekleşeceğini beklemiyorduk. Ancak 5 ayda önemli adımlar attık. Ülkenin birçok şehrinde, birçok üniversitesinde parasız eğitimi gündeme getirmemizle ilk aşamayı katettik. Bu süreç içerisinde birçok yerden öğrenci hareketlenmeleri oldu. Malatya’da yurtta öğrencilerin eylemleri, Kocaeli Üniversitesi’nde ulaşım sorununa yönelik çalışmalar, hedefimizin haklılığını ortaya koyuyor. Bu ve bunlar gibi konularda EHP Gençliği olarak konuya müdahalemiz ile de parasız eğitim mücadelesini sıfırdan bir yere taşıdık. Öncelikle birçok ilde bu çalışmanın yürütülüyor olması öğrenci hareketini ve üniversiteleri hareketlendiriyor durumda. Parasız eğitim fikrinin tüm meydanlarda, üniversitelerde dile getirilmesi için önemli adımlar atabiliriz.

Eğitimi Gerçek Muhatapları Konuşuyor

16 Aralık’ta gerçekleştirdiğimiz ‘Türkiye Parasız Eğitim Konferansı’ bu noktada önemli bir yerde duruyor. Parasız eğitim mücadelesi ve bu konferans aslında ülkemizde uzun süredir var olan bir eksikliğin yerini dolduruyor. Artık akademik olarak bile liberal temelli olmayan bir eğitim sistemi veya eğitim hakkı üzerine çalışma yapılmaz halde. Bu yüzden bu zamanda eğitim sorunun direkt muhataplarının, öğrencilerin bu sorunu gündeme alması ve sistem dışı, toplumcu bakış açısıyla bir yol çizmesi ülkemizdeki gençlik hareketi açısından kritiktir.

Öğrencilerin Kazanımları Göz ardı Edilemez

Ülkemizde bu konu ile ilgili bir çalışmanın büyük bir şekilde yapılıyor olması gerçeğini kimse göz ardı etmemeli. Aslında kimse bu ülkede öğrencilerin kazanımlarını göz ardı etmemeli. Çünkü ülkede gittikçe yayılan yılgınlık, yenilgi psikolojisinin getirdiği mücadele etmeme hali ne yazık ki öğrenci mücadelesinde de kazanımları görmezden geliyor. Yurtdışındaki örnekler tabiki incelenmeli, örnek alınmalıdır. Ancak burada gerçekleşen kazanımların her biri mücadelemizin haklılığını ve kazanabileceğimizi gösteriyor. Daha bu dönemin başında getirilen yurt zamları sadece sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine geri çekildi. Aynı şekilde yurtların açılması yine sosyal medya üzerinden gösterilen tepki ile daha erken tarihe çektirildi. Bu iki örnek de öğrencilerin isyanının büyüklüğünün ve bu isyandan iktidarın ne kadar korktuğunun göstergesidir. Biraz daha geriye gittiğimizde zaten üniversitelerin bölünmesi protestoları, harç eylemleri gibi önemli öğrenci hareketleri önümüze geliyor. Bu yüzden ülkedeki bütün şartlara rağmen hedeflerimize ulaşabilir, kazanabiliriz. Biraz önce de dediğim gibi zaten kazanıyor olduğumuz gerçeğinin de üstü örtülmemelidir.

Daha Çok Yolumuz Var

Şu ana kadar verdiğimiz parasız eğitim mücadelesinin yavaş yavaş bir olgunluğa ulaşmaya ve bir yerlere oturmaya başladığını söyleyebiliriz. Ancak daha önce de belirttiğim gibi daha önümüzde önemli görevler var. Parasız eğitimin tam anlamıyla ülke gündeminin ilk sırasına girmesi ve bu hakkın tüm üniversitelerde öğrenciler tarafından benimsenmesi için çalışmaya devam etmeliyiz. Genç olmanın getirdiği tüm lümpen, orta sınıf alışkanlıkları kenara atıp sınıf bilinciyle bu mücadeleyi politik bir şekilde sürdürmeye devam etmeliyiz. Gençliğe, sistemin onlara gösterdiği tüm kartların geçersiz olduğunu anlatmalıyız. En önemlisi de haklarımızı sadece devrimci bir çizgide verilen antikapitalist mücadeleyle kazanacağımızın farkında olmalıyız. Gençliğin birçok şeyi değiştirebildiğini ve gerçek anlamda dinamitin fitili olduğunu hep birlikte gösterebiliriz.