Türkiye’deki eğitim sisteminde birçok sorun var: Eşitsizlik, parasızlık, sınav, müfredattaki gericilik, sınav yöntemi, niteliksizlik, ezbercilik, AKP’nin gerici politikaları sonucu sürekli laik eğitimden uzaklaşılması... Bu sorunlar, anaokulundan üniversiteye kadar milyonlarca öğrencinin hayatını olumsuz etkiliyor, geleceğini elinden alıyor. Bu sorunları ortadan kaldıracak olan da bizlerin örgütlü mücadelesidir. Eğitimdeki sorunlardan birkaçına değineceğim bu yazıda.

Paralı eğitimin yarattığı fırsat eşitsizliği

Okullar arasında büyük bir fırsat eşitsizliği var. Bu fırsat eşitsizliğinin temel nedeni de paralı eğitimdir. Her ne kadar eğitim parasız denilse de eğitimin ticarete dönüştürüldüğü apaçık ortadadır. TÜİK verilerine göre; bir öğrenci 17 yılda 559.899 TL ödüyor. Yani eğitimin parasız olduğu, anayasadaki boş bir maddeden ibarettir. Bu maddenin, parasız eğitimin gerçek bir şekilde uygulanması gerekiyor. Eğitimin ticarete dönüştürülmesi; parası olanın okuyabildiği, parası olmayanınsa okuyamadığı bir eşitsizlik ortamı yaratıyor. Örneğin sınava girecek öğrencilerden; parası olanlar temel liseye, dershaneye gitme fırsatı bulurken yoksullar bir test kitabı bile alamıyor. Bunun sonucunda da parası olan öğrenci diğerlerine kıyasla daha nitelikli, iyi bir üniversiteye yerleşebiliyor; yoksul öğrenci ise iyi bir üniversiteyi kazanamıyor veya hiç yerleşemiyor.

AKP destekli özel okulların sayısı gittikçe artıyor. Bu da eşitsizliğin artmasına yol açıyor. Fırsat eşitsizliğine yol açan özel okullar kamulaştırılmalıdır. Eğitim kamulaştırılmalıdır. Eğitim, sermaye için değil bir hak olarak herkes için olmalıdır.

Yarışçı değil sınavsız eğitim sistemi

Sistem, sınav - yarış yöntemini sunuyor bizlere. Öğrenci yeteneğine bakılarak değil yarışta kaçıncı olduğuna bakılarak değerlendiriliyor. Ezberci bir eğitim sistemi içinde kafamızı kitaplara gömerek sosyal yaşantımızdan uzaklaşıyoruz. Öğrencilerin üzerinde büyük bir baskı yaratan bu yarış, öğrencileri intihara dahi sürüklüyor. Geçtiğimiz üniversite sınavında bir öğrenci sınav çıkışı sınavının kötü geçtiğini düşündüğü için intihara kalkıştı. 13 yaşındaki bir öğrenci lise sınavından düşük puan aldığı için intihar etti.

Geleceğimizi birkaç saate sığdıran bu yarış sistemi, arkadaşlarımızı aramızdan alıyor. Eğitim yarış, öğrenci yarışçı değildir.

AKP’nin gerici müfredatına karşı çağdaş eğitim mücadelemiz kazanacak

Eğitim, nitelikli, bilimsel, laik, eşit, ilerici olmalıdır. AKP, gerici eğitim politikalarıyla eğitimden bilimi çıkarıp yerine cihatı getiriyor. Bu sistemle; sorgulamayan, biat eden, apolitik bir gençlik yaratılmak isteniyor.

Gerici ve cihatçı eğitim kaldırılmalı, yerine bilim yeniden eğitime girmelidir. Tabi bunu AKP kendi elleriyle asla yapmayacaktır. AKP, bu sistemi ileriye doğru değil ancak geriye doğru değiştirir. Bunu ileriye doğru götürecek olan bizim çağdaş eğitim mücadelemiz olacaktır.

***

Sistemdeki hatalar öğrencinin geleceğini çalıyor. Eğitimin paralı olması bir kadermiş, olması gereken buymuş gibi gösteriliyor. Bizler de “böyle gerekiyormuş” fikrinden çıkmalıyız. Eğitim hepimizin hakkıdır; parasız ve sınavsız olması gerekir. AKP’nin bunları kendiliğinden düzeltmesini bekleyemeyiz. Bekleyenler boşuna beklemiş olurlar. Beklemek yerine harekete geçelim; parasız, bilimsel, nitelikli eğitim hakkımızı alalım.


*Lise öğrencisi Hasan Gevger'in kaleminden