Şiir yazan ve şiir yaşayan şairler vardır, O, şiir yaşayan bir şairdi. Şiir, düzen bozucudur, grameri alt üst eder, şiirde tanıdık sözcükler, çağrıştırdıklarının selinde kendilerini kaybedip, yabanda yeniden bulurlar. Şiir yaşayan şairler, tanıdık, akıllı- uslu sözcükleri parçalayıp, gramerin iktidarının, sözlüğün efendiliğinin, usun kendini beğenmişliğinin yıkıldığı bir başka dünyada yeni anlamlar kurarlar. Yıktıkları, bozdukları, arayıp, yarattıkları için devrimcidirler.

Bir dağın tepesinde / Buzların üzerinde açmışım / acı bayrağını yabancılığın  /Ateşime kartallar düşer / Yokluğuma siz / Varsıl sızı / … A. Cem Seber 2010

Hayatı/Gerçeği, ancak dilsel kategoriler içine hapsederek anlamlandırırız, bu aynı zamanda hayatın bir parçasının dışarıda bırakılmasıdır. Yaratıcı üretimin yapabildiği de bu sınırları zorlamak, dünyanın, hayatın imkansız Gerçek’ini bir adım daha anlamayı mümkün kılmaktan başka nedir ki? Yaratıcılık, yoktan var etmek değildir, aksine yerleşik kavramlar/ kategorilerle kurulmuş kendinden emin ego’yu/bilinci; görmeye katlanamadığı, korktuğu, dili dönmediği için dışarıda bıraktığı, bastırdığı, yabancı yanıyla yüzleştirmektir.

Yaratıcılık, simgeselin olanaklarını kullanarak hayata dair yeni bir hakikat üretir. Bilimsel veya sanatsal her türlü yaratıcı üretim, hakikatimizi, yani hayata dair bilgimizi ve hayatı nasıl yaşadığımızı değiştirebildiği için hayatı da değiştirme gücüne sahiptir.

…Ruhum bedensiz bedenim kansız / Perçinli damarlarım bir uçuruma / Şiirlerimi yükseltir rüzgar orada / Pul pul sıkışmış sözlerim bir pusuya / Yılanlar akar artık bu kağıda / Dilencilere benzer gözleri / Bir suya düşer gerçek / Adamın yabancılığı gibi yüzsün / Bırakmaz bin bir mahlukat./… A. Cem Seber 2010

Şiir yazmak değil ama şiir yaşamak, zordur, acı verir, ürkütür, bir o kadar da özgürleştirir. Çünkü şiir Öteki’nin bütün iktidarlarını devirir, düzeni kaosa çevirir, onu okumak yazmak değil ama yaşamak soylu bir deliliktir.

*KIŞ AĞITI / Kışın / Çıplak dallar göğü kaplar / Göz yaşlarını saklayan / Adamın / Kiminin / Yüzünde patlar / Buz tutmuş göl / Elim kabzada üzerim ince benim de / Yerde yarılmış gövdem / İçim dışım dolu parçası / öleceksem ama illa / Bir bahar akşamının / kucağında / Yavrusuyla uyuyan / Bir kedinin dudağının kenarında / Açsın ömrüm / Ve son kez düşeyim / Kışın tüneline / Mamutlara bağlı bir kızaktan / Yitmek için zamanın sonrasızlığına. A. Cem Seber Aralık 2012

“Yelkenleri denizin altında dalgalanan” gemilerin kaptanı, yolun açık olsun.

*Şiirler, Ali Cem Seber’in Ay Yankısı adlı kitabından alınmıştır.